Samen voor een nieuw Nationaal Park

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens
  • Nieuws
  • Samen voor een nieuw Nationaal Park
woensdag 14 september 2016

Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in voor de oprichting van een nieuw Nationaal Park, samen met een brede coalitie van partijen (terreinbeheerders, gemeenten, landgoedeigenaren, ondernemers, marketingbureaus, etc.). De plannen hiervoor zijn op 15 september ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Over het nieuwe Nationaal Park

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd: geliefd om water, ruimte en licht. De komende drie jaar zetten we ons in om de oprichting van dit nieuwe Nationaal Park mogelijk te maken.

Hoe komt het beoogde park er uit te zien?

Nationaal Park Hollandse Duinen wordt 43 kilometer lang en tot 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. De Van Dixhoorndriehoek, Vinetaduin, het Spanjaardsduin, Solleveld & Kapittelduinen en nog vele andere Natura 2000-gebieden maken onderdeel uit van het Nationaal Park.

Waarom een Nationaal Park?

Met de oprichting van dit Nationaal Park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft. Er ontstaat een groot, afwisselend gebied waar de natuur maar ook de mens van zal profiteren. In kwetsbare gebieden bewaren we de rust, in robuustere delen is er juist extra ruimte om te wandelen, te fietsen en andere manieren om van de natuur en het landschap te genieten. Natuurbeheerders, grondeigenaren, overheden en ondernemers slaan met de oprichting van het Nationaal Park stevig de handen in een om het beste voor de natuur en voor de mens te vinden.

Meer informatie