Uw stem doet er toe

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens
woensdag 27 februari 2019

Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de verkiezingen voor de waterschappen en provinciale staten. De provincie heeft over natuur en landschap steeds meer zeggenschap gekregen. Daarom zijn dit belangrijke verkiezingen! Het Groene Kieskompas helpt u bij de keuze van de juiste partij.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Natuur verder versterken

Op dit moment bestaat nog geen zeven procent van de grond in Zuid-Holland uit beschermde natuur. Dat is veel te weinig, zo blijven planten en dieren achteruit gaan. Het is daarom belangrijk dat de provincie kijkt naar wat er moet gebeuren om de natuur te beschermen en te verbeteren. Denk aan het vergroten van het oppervlak aan beschermde natuurgebieden. En het verbeteren van de verhouding tussen landbouw en natuur. De provincie kan hier het verschil in maken.

Omgaan met schaarse ruimte

In het drukke Zuid-Holland is er een constante concurrentie tussen functies als wonen, werken, industrie en landbouw om de beschikbare ruimte. Daarom zetten de Zuid-Hollandse natuurorganisaties zich dagelijks in om te zorgen, dat natuur en groene recreatie in deze concurrentiestrijd niet ten ondergaan. Zo is er vraag naar meer dan 200.000 nieuwe woningen en kan de overgang naar duurzame energie flink beslag leggen op de beschikbare ruimte. Om te zorgen dat natuur en landschap behouden blijven, zal de provincie een groene koers moeten varen.

Groene Kieskompas

Om invloed te hebben op de koers die de provincie gaat varen op het gebied van natuur en landschap is uw stem op 20 maart van groot belang. Gebruik het Groene Kieskompas om te zien wat de  standpunten van de politieke partijen zijn. Zo kunt u op 20 maart uw groene hart laten spreken.
Bekijk de speciale site

Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN. Deze organisaties zetten zich in voor het beschermen en versterken van natuur en landschap en voor het verbinden van mensen met natuur.