Onderhoud op Landgoed Ockenburgh

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar veiligheid in de natuur, daar hoort ook bij dat je veilig kunt wandelen in onze bossen. Hiervoor voeren wij regelmatig controles uit. Op Landgoed Ockenburgh is gebleken dat een flink aantal bomen gesnoeid of gekapt moeten worden. Hier gaan we de komende 3 jaar mee aan de slag.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens
Heb je vragen over de kap- en snoeiwerkzaamheden die je tegenkomt tijdens je bezoek aan Landgoed Ockenburgh? Laat het ons weten: regio-kuststreek@zhl.nl
Fred Spreen, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een gezond en vitaal bos, waar het goed toeven is voor mens en dier. Iedereen is welkom op Landgoed Ockenburgh, Hyacintenbos en Van Leydenhof en daarbij staat veiligheid voorop. Als beheerder hebben we een zorgplicht als het gaat om de veiligheid van bezoekers in onze natuur.

Bomen

Vooral bomen moeten goed in de gaten gehouden worden als het gaat om deze veiligheid. Daarom controleren wij bomen nabij paden en speel- en ligweiden regelmatig. We letten daarbij o.a. dode takken, aantasting door schimmels (zwammen), scheuren en holtes in stammen. Al deze zaken kunnen ertoe leiden dat, om de veiligheid van bezoekers te waarborgen of de gezondheid van de boom te verhogen, een boom gesnoeid moet worden of als het niet anders kan moet worden gekapt. Onlangs is na controle is gebleken dat een flink aantal bomen gesnoeid of, omdat het niet anders kan, gekapt moeten te worden.

Planning veilig én mooi Ockenburgh

De eerste kap- en snoeiwerkzaamheden op Landgoed Ockenburgh vinden plaats tussen 1 november 2018 en 1 maart 2019Er is gekozen voor de winterperiode, zodat de verstoring voor planten en dieren minimaal is. De totale werkzaamheden worden opgeknipt in 3 jaar, de planning ziet er als volgt uit: 

  • Winter 2018-2019 Ockenburgh tot watergang + Van Leydenhof langs Monsterseweg
  • Winter 2019-2020 Ockenburgh tussen watergang en crematorium 
  • Winter 2020-2021 Van Leydenhof + Hyacintenbos

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft Landgoed Ockenburgh vrij toegankelijk. Paden waar gewerkt wordt, worden indien nodig tijdelijk afgesloten. De oprijlaan én het naastgelegen fietspad kunnen voor kortere periodes worden afgesloten, zodat de bereikbaarheid van de woningen én het landhuis dagelijks gegarandeerd blijft.

Zorgvuldig aan de slag

Het Zuid-Hollands Landschap gebruikt voor deze werkzaamheden aangepast materieel om schade aan andere bomen en de bosbodem zoveel mogelijk te beperken en werkt zorgvuldig voor plant en dier. Zorgvuldig is afgewogen welke bomen gesnoeid of, omdat het niet anders kan, gekapt moeten te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er bekeken of er bijvoorbeeld burchten of broedbomen van (roof)vogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn worden er maatregelen genomen om die te beschermen. Er wordt ook rekening gehouden met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dit conform de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

Heb je vragen over de kap- en snoeiwerkzaamheden die je tegenkomt tijdens je bezoek aan Landgoed Ockenburgh? Laat het ons weten: regio-kuststreek@zhl.nl
Fred Spreen, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap