Hoeveel mooier maken we Zuid-Holland volgend jaar?

 • Nieuws
 • Hoeveel mooier maken we Zuid-Holland volgend jaar?
vrijdag 20 november 2020

Door corona beseffen we nog eens extra hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Zeker in Zuid-Holland, waar per inwoner maar weinig groen beschikbaar is. We zijn er dan ook op trots op dat we dit jaar bijzondere natuurgebieden in stand konden houden en verbeteren, dankzij onze Beschermers (vaste donateurs), vrijwilligers en sponsoren.

We hebben in 2020 veel bereikt. Maar als we meer natuur willen in Zuid-Holland, dan vraagt dat om een continue inspanning. Uw steun is hiervoor onmisbaar!
Michiel Houtzagers, Directeur Zuid-Hollands Landschap

In de Zouweboezem bij Ameide hebben we bijvoorbeeld eilandjes aangebracht van wilgentenen met riet. Daarmee krijgen bedreigde moerasvogels zoals de grote karekiet meer broedgebied. In het Paddenpad tussen de Hollandse IJssel en de Lek groeien daarnaast weer honderden moeraswespenorchissen bij elkaar. Dat geeft een indrukwekkende bloemenzee die absoluut uniek is voor Nederland!

Volgend jaar maken we de natuur nog mooier en afwisselender. Bovendien zorgen wij ervoor dat je er nóg meer plezier aan kunt beleven. Dat je er kunt wandelen. Fietsen. Of er simpelweg op een bankje kunt genieten van de dieren, planten en weidse uitzichten.

Onze plannen voor 2021

Regio Veenweiden:

 • We gaan meer natuurgebieden aankopen in de Krimpenerwaard om het Natuurnetwerk Nederland te vergroten en meer aaneengesloten natuur te krijgen.
 • In Vijfheerenlanden gaan we de grond zo bewerken dat planten zoals de veldsalie en rode bremraap weer kans krijgen te groeien.
 • We zorgen ervoor dat weidevogels beter leefgebied krijgen door gebieden langer nat te houden. Dit trekt kruiden en insecten aan.

Regio Kuststreek:

 • In de Oranjeplassen bij Maassluis maken we een eiland waar zeldzame vogels zoals de visdief kunnen broeden.
 • In het Staelduinse Bos in ’s-Gravenzande herstellen we lanen en bospoelen.
 • In de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland graven we waterpoelen, zodat het gebied aantrekkelijk wordt voor libellen, juffers en amfibieën.

Regio Eilanden:

 • We gaan de kijkhutten bij Oostvoorne opknappen, waardoor je ongestoord naar wulpen, kluten, grutto’s en andere vogels kunt kijken.
 • Om het natuureiland Sophiapolder te kunnen bereiken, schaffen we een nieuwe boot aan.
 • We gaan de wandelpaden en bruggen van de Ridderkerkse Griend opknappen. Het doorgeschoten wilgengriendbos geeft een uniek ‘jungle’ gevoel.

Maak jij nog meer mogelijk?

Natuurlijk willen we nog veel meer doen, maar alles kost geld. En bij natuurbescherming gaat het dan direct om véél geld. Wil je ons daarom (blijven) steunen? Met €15, €25 of €50 euro zorgen we voor nog meer mooie natuur in Zuid-Holland. Al vast bedankt!
Word Beschermer of doe een (extra) gift.

We hebben in 2020 veel bereikt. Maar als we meer natuur willen in Zuid-Holland, dan vraagt dat om een continue inspanning. Uw steun is hiervoor onmisbaar!
Michiel Houtzagers, Directeur Zuid-Hollands Landschap