Samen gaan we voor meer natuur. Ook in 2022!

Foto: Tanja Molendijk Foto: Tanja Molendijk
 • Nieuws
 • Samen gaan we voor meer natuur. Ook in 2022!
vrijdag 17 december 2021

Steeds meer mensen beseffen dat we een groene omgeving nodig hebben. Natuur houdt ons gezond en helpt ons ontspannen. Die groene omgeving is niet vanzelfsprekend in onze provincie. Want Zuid-Holland heeft maar 53 m² natuur per inwoner. Met steun van onze Beschermers (vaste donateurs), vrijwilligers en sponsoren kunnen we het schaarse groen behouden én uitbreiden.

Foto: Tanja Molendijk Foto: Tanja Molendijk
We hebben in 2021 veel bereikt. Maar als we meer natuur willen in Zuid-Holland, dan vraagt dat om een continue inspanning. Uw steun is hiervoor onmisbaar!
Michiel Houtzagers, Directeur Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap neemt geen genoegen met 53 m². Omdat we vinden dat planten en dieren rust en ruimte verdienen en dat mensen zich moeten kunnen opladen in het groen. We zijn dan ook trots dat we het afgelopen jaar meerdere nieuwe natuurgebieden konden toevoegen aan de gebieden die we beheren.

Volgend jaar gaan we door met het aan elkaar k(n)open van natuurgebieden. En willen we bestaande natuurgebieden verder ontwikkelen, zodat ze een veilige haven worden voor weidevogels, bijen en bevers.

Onze plannen voor 2022

Regio Veenweiden:

 • We willen bloem- en insectenrijke graslanden herstellen, zoals kievitsbloemhooiland in polder Bilwijk bij Stolwijk.
 • We willen de kwaliteit verhogen van de vochtige hooilanden in de Vijfheerenlanden en een proef doen met tijdelijk akkeren, waarmee grasland in het Veenweidepark bij Gouda snel bloemrijker moet worden.
 • In polder Den Hoek bij Lekkerkerk in de Krimpenerwaard loopt het aantal weidevogels sterk terug. Door het uitgestrekte gebied optimaal in te richten en het waterpeil te verhogen, willen we dat deze weidevogelpolder weer in oude glorie wordt hersteld.

Regio Kuststreek:

 • In het Staelduinse Bos bij ’s Gravenzande willen we de laan herstellen met voornamelijk beuken en enkele eiken. Daarnaast willen we poelen baggeren, zodat de waterkwaliteit verbetert. Hiervan profiteren padden, salamanders en libellen.
 • Op landgoed Nieuw-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout willen we de laatste rij nieuwe bomen planten. Het landgoed is daarmee helemaal in ere hersteld.
 • Van de Voorofsche polder in Waddinxveen willen we nog voor het volgende broedseizoen een weidevogelparadijs maken.

Regio Eilanden:

 • We willen de Hillenhoek bij Zwartewaal omtoveren tot plas-drasgebied waar weidevogels ongestoord kunnen leven. Er komt onder meer een waterpomp op zonne-energie voor het onder water zetten van het gebied.
 • Om het natuureiland Sophiapolder te kunnen bereiken, willen we een nieuwe boot aanschaffen.
 • In onze Natura 2000-gebieden Grevelingen, Duinen van Oostvoorne en Slikken van Voorne is de grond rijk aan stikstof. Planten die het goed doen op stikstofrijke grond, zoals bramen en brandnetels, verdringen daardoor de oorspronkelijke soorten. We willen de natuur terugbrengen in de oorspronkelijke staat.

Maak jij nog meer mogelijk?

Natuurlijk willen we nog veel meer doen, maar dat kan alleen met voldoende middelen. Wil je ons daarom (blijven) steunen? Voor maar €5 per maand, ontvang je ieder seizoen ons magazine, korting op tal van excursies en help je onze prachtige natuurgebieden in stand te houden. Al vast bedankt!
Word Beschermer of doe een (extra) gift.

We hebben in 2021 veel bereikt. Maar als we meer natuur willen in Zuid-Holland, dan vraagt dat om een continue inspanning. Uw steun is hiervoor onmisbaar!
Michiel Houtzagers, Directeur Zuid-Hollands Landschap