Pachtcontract afgesloten met VOF De Veerstalhoeve

  • Nieuws
  • Pachtcontract afgesloten met VOF De Veerstalhoeve
donderdag 14 mei 2020

Vanochtend is, onder het genot van een slagroomtaart, koffie en een heerlijke voorjaarszon een 6-jarig pachtcontract ondertekend tussen het Zuid-Hollands Landschap en VOF De Veerstalhoeve uit Gouderak. Voor het Zuid-Hollands Landschap is dit het eerste langjarige pachtcontract voor het beheer van natuurgronden in het Natuurnetwerk in de Krimpenerwaard.

70 hectare kruidenrijk grasland

De familie van Drunen tekende namens VOF De Veerstalhoeve, directeur-bestuurder Michiel Houtzagers namens Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Met het pachtcontract zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruik van ruim 70 hectare natuurgronden met kruidenrijk grasland en vochtig weidevogelgrasland in Polder Veerstalblok voor een periode van 6 jaar.

Goede samenwerking

De familie Van Drunen pacht al veel langer percelen van het Zuid-Hollands Landschap. Deze samenwerking verloopt goed, de natuurwaarde van de percelen neemt stap voor stap toe en er is wederzijds vertrouwen. Reden om met elkaar langjarige afspraken te maken. Dat geeft beide partijen meer zekerheid, scheelt veel administratie en kosten en biedt continuïteit in het natuurbeheer.

Boerderijwinkel

Op het natuurland van het Zuid-Hollands Landschap grazen de roodbonte koeien van de familie Van Drunen. De familie verkoopt in hun boerderijwinkel het eigen rundvlees, boerenkaas uit de streek en andere ambachtelijke producten.
Meer over boerderijwinkel De Veerstalhoeve