Roep om meer natuur wordt steeds luider in Zuid-Holland

Foto: Hilda van Welzen Foto: Hilda van Welzen
  • Nieuws
  • Roep om meer natuur wordt steeds luider in Zuid-Holland
vrijdag 21 mei 2021

Slechts 8% van Zuid-Holland is beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuur. Daarom roepen we op om het schaarse groen in onze provincie uit te breiden. Andere natuurorganisaties en al meer dan 10.000 Zuid-Hollanders steunen de petitie.

Foto: Hilda van Welzen Foto: Hilda van Welzen
In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de inzet voor natuur en biodiversiteit. Het natuuroppervlak in Zuid-Holland moet in 2027 is uitgebreid zijn naar 29.300 hectare. Dat betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet. Er is werk aan de winkel!
Michiel Houtzagers, directeur ZHL

“Mijn wandelingen en fietstochten wil ik graag in Zuid-Holland maken. Ik wil niet aangewezen zijn op een andere provincie”. “Leven zonder groen is niet te doen.” “De natuur en meer groen zijn geen luxe, maar noodzaak voor mens en dier.” Reacties van Zuid-Hollanders laten zien dat de roep om meer natuur hen uit het hart gegrepen is.

Natuurpact

Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap: "In het Natuurpact hebben Rijk en provincies in 2013 afspraken gemaakt over hun inzet voor natuur en biodiversiteit. Een van die afspraken is dat het natuuroppervlak in Zuid-Holland in 2027 is uitgebreid naar 29.300 hectare, oftewel 9%. Dat betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied ter grootte van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar de uitbreidingsplannen dreigen te verzanden."

Minimaal 10% beschermde natuur

Het Zuid-Hollands Landschap roept de provincie op alles in het werk te stellen om de gestelde doelstelling te halen. En daarna door te pakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Bij voorkeur door gebieden met elkaar te verbinden, zodat vogels, planten en dieren zich kunnen verspreiden. En met voldoende ruimte voor mensen om te ontspannen en actief te bewegen in de buitenlucht.

Minste groen per inwoner

Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner. Wageningen Environmental Research voerde in 2019 een landelijke enquête uit in opdracht van Natuurmonumenten. Daaruit blijkt dat Zuid-Hollanders het landschap in hun provincie het laagst waarderen en de grootste zorgen hebben rond natuur en landschap.

Petitie

Inwoners van Zuid-Holland die zich willen inzetten voor een gezondere, groenere provincie kunnen de oproep steunen op de speciale actiepagina.
Teken de oproep ✍️

In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de inzet voor natuur en biodiversiteit. Het natuuroppervlak in Zuid-Holland moet in 2027 is uitgebreid zijn naar 29.300 hectare. Dat betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet. Er is werk aan de winkel!
Michiel Houtzagers, directeur ZHL