Piek vogeltrek barst los

Foto: Nicole van As Foto: Nicole van As
  • Nieuws
  • Piek vogeltrek barst los
vrijdag 2 oktober 2020

De piek van de vogeltrek staat op het punt van losbarsten. In heel Europa trekken ieder jaar vanaf begin oktober maar liefst 3 miljard vogels naar het zuiden. Meestal naar Afrika, maar ook naar Zuid- en West-Europa.

Indrukwekkend spektakel

De trekvogels vliegen natuurlijk niet allemaal over Nederland, maar vele honderden miljoenen doen dat wel. En dat kan op sommige dagen een indrukwekkend spektakel worden. Vooral zonnige dagen met zuidelijke of zuidoostelijke winden kunnen prachtige taferelen opleveren. Helaas lijkt het weer de komende tijd wat dat betreft niet helemaal mee te zitten. Maar waar je in Nederland ook bent, je hebt de zekerheid dat er de komende weken, vele duizenden vogels over je heen gaan vliegen. En dat gebeurt dag en nacht. 

Trek van juli tot en met november

De vogeltrek begint eigenlijk al in juli als de visarend en steltlopers als de grutto, groenpootruiter en krombekstrandloper richting zuiden gaan. Ook de gierzwaluw, koekoek en bosrietzanger vliegen alweer een maand in tropisch Afrika rond. Andere soorten vertrekken in de loop van september; ooievaars, purperreigers, boomvalken, grauwe vliegenvangers en tuinfluiters.

De grote bulk van de vogels staat nu op punt van vertrekken. Een groot aantal soorten trekt ‘s nachts of vroeg in de ochtend tot een uur of 10 tot 11. Dat doen vooral soorten als vinken, graspiepers, boompiepers, rietgorzen, veldleeuweriken, witte kwikstaarten, zanglijsters, koperwieken, kramsvogels, gekraagde roodstaarten, zwarte roodstaarten, roodborsten, vuurgoudhaantjes, zwartkoppen, bladkoninkjes, kleine karekieten en ook grotere soorten als gaaien, houtduiven, smienten en wintertalingen. De meeste eenden en ook de ganzen volgen meestal pas in de loop van november.

Met dank aan: Peter Mol/Landschap Noord-Holland

Nationaal Vogeltrekweekend

Van 2 t/m 4 oktober is het Nationaal Vogeltrekweekend van de Vogelbescherming.
Voor meer informatie daarover kun je terecht op de speciale website

Volg de aantallen op Trektellen.n