Zo verbeteren én beschermen we bijzonder duingebied

  • Nieuws
  • Zo verbeteren én beschermen we bijzonder duingebied
dinsdag 6 oktober 2020

De duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek groeien langzaam maar zeker dicht. Hierdoor verdwijnen bijzondere planten die hier groeien. Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de biodiversiteit door de open duinvalleien te vergroten en poelen te verdiepen.

De open vochtige duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek bieden de ideale leefomstandigheden voor bijzondere plantensoorten, zoals parnassia, slanke gentiaan en hondskruid. Deze soorten gedijen het beste op de overgang van droog naar nat, en van open naar beschut terrein: de zogenaamde overgangsranden. Maar de valleien groeien langzaam maar zeker dicht. Hiermee verdwijnen ook de overgangsranden en de prachtige planten die hier groeien.

Slanke gentiaan, hondskruid, parnassia
V.l.n.r. slanke gentiaan, hondskruid, parnassia

Poelen in de vochtige duinvalleien van de Van Dixhoorndriehoek zijn de ideale leefomgeving voor libellen, vogels en amfibieën. Door klimaatverandering en de kurkdroge lentes van de afgelopen jaren vallen de poelen de laatste jaren regelmatig droog. Hierdoor verliezen we een verscheidenheid aan amfibieën en insecten die de biodiversiteit in het gebied in stand houden. De poelen herstellen zich in nattere perioden maar zeer langzaam. 

Open duinvalleien vergroten en poelen verdiepen  

We vergroten het oppervlak van de open duinvalleien en daarmee het aantal vierkante meters overgangsrand. Dit doen we door de begroeiing aan de buitenste randen van de valleien te verwijderen. Ook maken we de poelen in de duinvalleien een halve tot één meter dieper, zodat ze beter bestand zijn tegen droogte. Zo blijft er, zelfs in de droogste jaren, altijd een paar vierkante meter poel over voor soorten om te overleven. 

We werken buiten het broedseizoen, nadat de aanwezige plantensoorten hun zaden hebben afgeworpen. We maken gebruik van licht materieel om de bestaande bodemvegetatie zo min mogelijk te beschadigen. Zo verbeteren én beschermen we dit bijzondere duingebied. 

De werkzaamheden zijn gestart

Eind september zijn we gestart met het snoeiwerk. Rondom de vochtige duinvalleien wordt de begroeiing enkele meters verplaatst. Er wordt slechts op enkele plekken tegelijkertijd gewerkt in een kleine werkploeg met enkele machines. Het project wordt uitgevoerd door een lokaal aannemingsbedrijf. Het Zuid-Hollands Landschap leidt het project. 

Dit project is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Provincie Zuid-Holland