Privacy statement

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

We geven je graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet je hoe wij omgaan met de gegevens die je aan ons verstrekt en die worden verzameld via de website.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hierna te noemen: de stichting, verwerkt de door je aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van Beschermersschappen, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens

Je kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van je mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Je kunt je bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze beschermersadministratie. Je zult dan niet meer door de stichting benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie

Je kunt bij de beschermersadministratie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen je vragen je te legitimeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de stichting van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De stichting verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in je internetbrowser.

Custom audiences

Op deze website kan ook gebruik worden gemaakt van Social Media communicatietools van Facebook, in het bijzonder van het product Website Custom Audiences. Dit product creëert uit je gebruiksgegevens een niet-reversibele, niet op persoonsgegevens gebaseerde hash-waarde, die aan Facebook ter analyse voor marketingdoeleinden doorgegeven kan worden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens, evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door Facebook, met instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden bij het privacybeleid van Facebook, onder andere op www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de stichting te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.