Naar de website

Red de wilde bij

De wilde bij wordt met uitsterven bedreigd. Van de 358 soorten die in ons land leven, wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd. Dat is een regelrechte ramp. Want bijen zorgen voor bestuiving. Zonder bijen geen eten! Daarom luiden wij de noodklok voor de bij.

Ik doneer aan Red de wilde bij

Wat hebben bijen nodig?
Allereerst genoeg nectar en stuifmeel: bloemen dus. In veel bermen zijn bloemen haast verdwenen. Wat bijen ook nodig hebben is een plek om een nest te bouwen. Ze bouwen hun nesten het liefst in kaal zand, hout en verweerd steen. Maar die plekken zijn er amper meer in het drukke Zuid-Holland.

Daarom moéten we in actie komen
Met jouw steun kunnen we extra bijenplekken maken in onze gebieden en optimaal beheren. Daarbij zorgen we ook voor voldoende voedsel door deze concrete maatregelen:

  • We zaaien bloemakkers in met inheemse soorten. Zo creëren we veel en divers voedsel.
  • We maaien volgens het sinusbeheer, zodat heel veel variatie ontstaat.
  • We onderhouden singels, houtwallen, heggen en akkerranden, en leggen nieuwe aan.
  • We beheren sloten natuurvriendelijk, zodat slootvegetatie niet in een keer wordt verwijderd.

Help je mee met een gift? Samen redden we de wilde bij!

Bekijk hier onze andere projecten

Steun dit project
Bedankt voor je steun