Naar de website

Steun een project

Kies een project

Ik doneer aan Weidevogels verdienen een toekomst

In de afgelopen dertig jaar is de populatie weidevogels met zo'n 80% gedaald in Zuid-Holland. Waar je vroeger hele zwermen veldleeuweriken zag vliegen, is er nu nog maar een enkeling. Als deze trend doorzet, dan dreigen de grutto, wulp en watersnip volledig uit te sterven...

Het Zuid-Hollands Landschap haalt alles uit de kast om weidevogels te beschermen. In polders De Nesse en Berkenwoude hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor een hoger waterpeil, vlakkere oevers, meer variatie en minder bemesting. De kans dat jonge kuikens hier veilig opgroeien is nu flink verbeterd.

Onze aanpak leidt tot mooie resultaten, maar we zijn er nog lang niet. We moeten blijven werken aan een optimale leefomgeving voor weidevogels, met voldoende insecten, broedplaatsen en rust. Zonder betrokken donateurs krijgen we dit niet gerealiseerd. Helpt u daarom mee met een gift? Deze oer-Hollandse vogels mogen niet verdwijnen.

Help mee en geef weidevogels weer een toekomst!

Steun dit project
Bedankt voor je steun