Streekfonds-projecten in de Krimpenerwaard

Foto: Sijmen Hendriks Foto: Sijmen Hendriks

Mede op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap is er in de Krimpenerwaard een Streekfonds opgericht. Een Streekfonds kan helpen om meer financiële middelen beschikbaar te krijgen voor de natuur. Dankzij het Streekfonds kunnen we mooie samenwerkingsprojecten opzetten met andere partijen. En in die projecten bijvoorbeeld ook de samenwerking met agrarische partijen te verbeteren.

In 2015 is er in het kader van het Streekfonds een heel scala aan projecten uitgevoerd. Op 26 mei 2016 zijn de projecten uit het Streekfonds feestelijk gestart midden in ons natuurgebied aan de Schaapjeszijde. Er zijn verschillende deelprojecten binnen het programma van het Streekfonds.

  • Zwarte stern, wereldreiziger in de Krimpenerwaard

Allereerst doen we samen met ecoloog Jan van der Winden onderzoek naar het leven en de reis van de zwarte stern. Deze weidevogels broeden in de Krimpenerwaard en vertrekken daarna terug naar Afrika.

Twintig vogels hebben vorig jaar een logger om gekregen waarbij we aan de hand van de overgang van dag- en nachttijden kunnen bepalen waar de vogels zich bevinden.

Beleef de reis mee en lees alles over het onderzoek.

  • Vlotjes bouwen voor de sternen

In 2015 zijn er een aantal nieuwe broedlocaties voor de zwarte stern aangelegd, onder andere door broedvlotjes uit te leggen. In 2016 hebben we op twee andere locaties ook vlotjes uitgelegd, de kanten uitgebaggerd, de watergang verbreed en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Zo zijn deze twee locaties ook helemaal geschikt voor jonge stern gezinnetjes! Om in de toekomst ook natuurlijke broedplekken te krijgen, zetten we Krabbescheer uit. Op deze plant kunnen de sternen prima op het water broeden.

  • Baggeren voor waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit in de Krimpenerwaard te verbeteren gaan we baggeren. En wel 75 km sloot! Het Zuid-Hollands Landschap heeft zo’n 700 kilometer sloot in eigendom in de Krimpenerwaard. Vooral in delen waar intensief geboerd wordt in de directe omgeving is baggeren hard nodig.

  • Oeverbanket purperreiger

We gaan een 2.000 meter brede natuuroever realiseren in het Beijersche. Het Beijersche is een polder met brede watergangen en veenputjes, waardoor hier altijd veel watervogels zijn. Het is onderdeel van de ecologische verbindingszone die door de Krimpenerwaard loopt. Met de aanleg van deze natuuroevers wordt de ecologische waarde van dit gebied versterkt. En dat is gunstig voor de bedreigde roerdomp en de purperreiger.

Bekijk al onze projecten