2019: Terugblik regio Eilanden

Foto: Babette van der Wijst Foto: Babette van der Wijst

Regio Eilanden is een uitgestrekte regio, met natuurgebieden in en om Rockanje, Westvoorne, de Kop van Goeree, Zwartewaal, Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 1250 hectare aan natuur.

Foto: Babette van der Wijst Foto: Babette van der Wijst

Grootschalige schoonmaak in Klein Profijt

Klein Profijt is een bijzonder getijdennatuurgebied langs de Oude Maas bij Rhoon. Twee keer per dag stromen de kreken en geulen in het voormalige hakhoutgriend vol met rivierwater. Maar het is niet alleen water dat Klein Profijt binnenstroomt. Ook zwerfafval, plantenresten en dode rietstengels uit stroomopwaarts gelegen gebieden, komen in ons natuurgebied terecht. Zij vormen tussen het bestaande riet, langs de oevers van de kreken en op de slikplaten een dikke laag van verschillende materialen. Deze laag, ook wel veek geheten, verstikt en verrijkt de bodem. Dit is schadelijk voor de vele bijzondere plantensoorten als biezen, spindotters en zomerklokjes die in het Natura 2000-gebied voorkomen.

In 2019 was het tijd voor actie. Met behulp van financiering van de provincie voor Natura 2000-gebieden gingen we aan de slag. We haalden containers vol veek uit Klein Profijt. Daarnaast maaiden we op grote schaal riet. Hierdoor ontstaat meer openheid, waar de zeldzame zoetwatergetijdenplanten van profiteren. In het voorjaar zagen we direct resultaat van onze werkzaamheden. Zomerklokje en spindotter bloeiden massaal en ook namen we weer groeiplaatsen van driekantige bies waar. Noordse woelmuizen gedijen prima in de jonge, weer uitlopende rietvelden. Bezoekers kunnen volop genieten van de Zuid-Hollandse jungle langs de Oude Maas. Door het gebied loopt de 2,5 kilometer lange Jungleroute, een echte aanrader!

Nieuw bos in Kasteelgaarde Rhoon

In het najaar van 2018 richtte een zware storm veel schade aan in het Achterbos van Kasteelgaarde Rhoon. Tientallen populieren vielen om. De ravage kwam voor ons niet als een verrassing. Populieren worden vaak niet ouder dan 60 jaar. En dat is precies de leeftijd die ze nu hebben. Ook de essentaksterfte richtte in het Achterbos veel schade aan. Ingrijpen was noodzakelijk. Voor het vernieuwen van het bos vroegen we steun van onze Beschermers en donateurs. Een nieuw, vitaal bos in Kasteelgaarde Rhoon sprak veel mensen aan.

De wervingsactie was een groot succes. De offerte voor de aanplant van jonge boompjes kon in de papierbak. Er was genoeg budget voor bomen van enig formaat. We kozen voor een mix van inheemse soorten als zomereik, beuk, linde en meidoorn. Grotere bomen hebben niet alleen meer uitstraling, ze vormen ook een groter bladerdek waardoor ondergroei van braam en brandnetel minder kans krijgt. We waren dus heel blij met de gulle giften. De verschillende soorten bomen hebben allemaal een andere levensverwachting waardoor we in de toekomst geen rekening meer hoeven te houden met een complete kaalslag. Natuur beheren is vooruitzien.

Restauratie Fort Penserdijk

Ten zuiden van Brielle ligt Fort Penserdijk. Dit rijksmonument is in 1883 gebouwd als onderdeel van de Stelling der Monding van de Maas en Haringvliet. De stelling verdedigde Voorne door middel van een waterlinie en vier fortificaties. Penserdijk is er daar één van. Na de vorig jaar voltooide restauratie van ons andere fort, Fort Noorddijk bij Hellevoetsluis, was het nu tijd om Fort Penserdijk grootschalig aan te pakken. Een door de provincie Zuid-Holland toegekende subsidie maakte dit mogelijk.

De eerste klus was het weer waterdicht maken van het dak. Dit was een hele klus omdat eerst het grondlichaam dat op het dak lag, afgegraven moest worden. Vervolgens hebben we het casco gerestaureerd en een folie over het dak geplaatst. Daarna is de grond weer teruggeplaatst. Ook knapten we de voorzijde en de binnenruimtes op. Voegwerk en scheuren herstellen, kozijnen, luiken en deuren vervangen behoorden tot de werkzaamheden. Verder is er een waterleiding en een riool naar het fort aangelegd. Het toilet kan gebruikt worden tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag en door de leden van de scoutingclub die wekelijks van het fort gebruik maken.

Tijdens graafwerkzaamheden stuitten we op een ruimte waar niemand het bestaan van wist. Omdat cultuurhistorie en natuurbescherming op het fort hand in hand gaan, richten we de nieuwe ruimte speciaal in voor vleermuizen. Gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis zijn soorten die zeker van de nieuwe ruimte gebruik gaan maken. Wellicht vindt zelfs de zeldzame meervleermuis zijn weg naar Fort Penserdijk. Het ‘vleermuisgeschikt’ maken van de ontdekte ruimte is mede mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie van de provincie Zuid-Holland. We zijn blij dit in 2020 te kunnen oppakken.

Video: terugblik op 2019 

Boswachter Mirjam Eikelenboom neemt u mee langs de projecten die gerealiseerd zijn in haar regio: Eilanden.

Samen maken we Zuid-Holland nog mooier!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier! Helpt u mee?