2019: Terugblik regio Kuststreek

Regio Kuststreek is een dynamische regio, met natuurgebieden in de Bollenstreek, rondom Hoek van Holland en het Westland. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 1250 hectare aan natuur. Veel gebieden zijn onderdeel van Nationaal Park de Hollandse Duinen.

Biodiversiteitimpuls voor Spanjaards Duin

Tien jaar geleden werd op het strand bij ’s-Gravenzande een nieuwe duinenrij aangelegd. Spanjaards Duin compenseert de natuur die bij de aanleg van de Maasvlakte II verloren ging. Tussen de oude duinenrij en de nieuwe zou een natte duinvallei moeten ontstaan, met aan de randen en tegen de duinhelling zogenaamd ‘grijs duin’. Grijs duin is schaars begroeid en biedt leefruimte aan soorten als zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan en roodborsttapuit. Ook zandzegge, muurpeper, zeewolfsmelk en droogbloem zijn er waargenomen.

De geplande natte duinvallei stoof de afgelopen jaren minder diep uit dan verwacht. Hierdoor kwam het grondwater niet tot aan de oppervlakte en zijn soorten als moeraswespenorchis, echt duizendguldenkruid, stijve ogentroost, parnassia en onze ‘icoonsoort’ groenknolorchis niet te verwachten.

In het voorjaar van 2019 grepen we in. In de vijf valleien van Spanjaards Duin groeven we het zand af tot onder de grondwaterstand. In de natte duinvalleien krijgen zeldzame plantensoorten een nieuwe kans.

Veilig genieten van Landgoed Ockenburgh

Als natuurbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers. Om die veiligheid te kunnen garanderen, hielden we een uitgebreide schouw op het Haagse Landgoed Ockenburgh. Dit is een omvangrijke klus omdat een specialist iedere individuele boom beoordeelt op valgevaar of de kans op het afbreken van takken.

Na de schouw verwijderden we tientallen zwakke bomen en snoeiden takken van honderden exemplaren. Hier ging nog wel een zorgvuldige inspectie op de aanwezigheid van vleermuizen en vogels, zoals spechten en boomklevers, aan vooraf. Soms pasten we ons plan alsnog aan. Dan lieten we bijvoorbeeld alleen de kale stam staan, zodat de holtes voor dieren beschikbaar blijven.

Deze activiteit voerden we uit in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep. Fase 1 van dit kostbare, maar noodzakelijke project is inmiddels afgerond. We verbeterden de onveiligste situaties. In fase 2 en 3 pakken we de minder acute gevallen aan, zodat u ook in de toekomst veilig kunt genieten van een bezoek aan Landgoed Ockenburgh.

Zorginstellingen helpen mee met natuurbeheer

Het Zuid-Hollands Landschap krijgt bij het beheer van de natuurgebieden in de Bollenstreek steun van verschillende cliëntengroepen. Mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis, bieden wij een zinvolle en prettige dagbesteding in het groen. De cliënten verrichten werkzaamheden die aansluiten bij hun individuele capaciteiten.

Je hebt de 'doeners' en de 'dromers'. De doeners zijn goed in het maken van aanmaakhout, het zagen van Amerikaanse vogelkers, het maaien van gras rond bankjes en picknickplaatsen of het repareren van hekken en rasters. De dromers vinden voldoening in het verzamelen van zwerfvuil.

Sommige cliënten doen dit zelfstandig, anderen krijgen een intensieve begeleiding van een medewerker van de zorginstelling. In totaal gaat het om zo’n 25 cliënten. Sommigen komen één of twee dagen per week naar een natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap, anderen zijn vijf dagen per week in het groen actief.

Boswachter Maarten Laming stond twintig jaar geleden aan de wieg van deze samenwerking tussen het Zuid-Hollands Landschap en zorginstellingen. Anno 2019 vindt hij nog altijd veel voldoening in de opgebouwde relatie. De ambitie om samen te werken met zorginstellingen is opgenomen in ons huidige Meerjarenbeleidsplan. Op Landgoed Ockenburgh en in de Regio Veenweiden startten we in 2019 nieuwe cliëntengroepen.

Video: Terugblik op 2019

Boswachter Stefan Poot neemt u mee langs de projecten die gerealiseerd zijn in zijn regio: Kuststreek.

Samen maken we Zuid-Holland nog mooier!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier! Helpt u mee?