Terugblik: Regio Veenweiden

Cover foto: Wim van de Water Fotografie Cover foto: Wim van de Water Fotografie

Regio Veenweiden is een uitgestrekte regio, met natuurgebieden in de Krimpenerwaard en in de Vijfheerenlanden. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo'n 2000 hectare aan natuur. In 2019 hebben we veel werk verzet voor de natuur. Boswachter Sietse Kleinjan vertelt je er graag over en geeft alvast een kleine vooruitblik naar 2020.

Cover foto: Wim van de Water Fotografie Cover foto: Wim van de Water Fotografie
Bloemrijke weides liggen er niet zomaar, daar moeten we hard voor werken. Het kost veel tijd en geld. Dat kunnen we niet zonder jullie steun.
Sietse Kleinjan, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Help mee met een gift en steun de natuur bij u in de buurt!

We zijn trots op het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar hebben veel kunnen doen voor de natuur in de regio Veenweiden. We hebben ons hard ingezet voor de wilde bij door een aantal bijenplekken te creëeren. Dit jaar zetten we ook moderne technieken in om mensen meer te laten zien van de natuur. Bij de Schanspolder bij de Vlist kun je nu in een VR beleving bekijken hoe het er vroeger uitzag. Met dank aan onze donateurs hebben we al veel nieuwe bomen kunnen planten in onze gebieden, o.a. bij de Diefdijk. Daar gaan we komend jaar mee door. Maar er is nog veel meer te doen.

Wat gaan we doen in 2020?

  • 1. Komend jaar maken we van een voormalig baggerdepot in de Zouweboezem bij Ameide weer moerasgebied. Dat is goed nieuws voor vogels zoals de porseleinhoen, de ral, verschillende kleine steltlopers en de zeldzame purperreiger. De moerassen en de rietvelden van de Zouweboezem zijn het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Daar moeten we goed voor zorgen.

  • 2. In Polder den Hoek en Polder Berkenwoude maken we meer broedplaatsen voor de zwarte stern. De zwarte stern is een vogel die het echt moeilijk heeft in Nederland. Het komende jaar plaatsen we een groot aantal vlotjes (broedplaatsen) met als doel om de populatie zwarte sternen te laten groeien. Dit kleine , sierlijke vogeltje willen we niet missen in Zuid-Holland.

  • 3. De boezemlandjes in de Krimpenerwaard lagen er schitterend bij, vroeger. Het was een grote kleurenpracht met honderden orchideeën. Nu staan er nog maar een paar soorten. Komend jaar gaan we een laagje baggerspecie op de boezemlandjes aanbrengen. Dat maakt het grondwater minder zuur wat veel beter is voor een kruidenrijke vegetatie. Meer bloemen en kruiden trekken weer allerlei andere dieren aan, zoals de wilde bij. Die is uitermate belangrijk voor onze voedselvoorziening!

Geef om de natuur

Geef om de natuur en word Beschermer van het Zuid-Hollands Landschap. Samen kunnen we de plannen die we hebben voor het nieuwe jaar omzetten in resultaten. De natuur heeft ons allemaal hard nodig.

Ja, ik geef om de natuur

Bloemrijke weides liggen er niet zomaar, daar moeten we hard voor werken. Het kost veel tijd en geld. Dat kunnen we niet zonder jullie steun.
Sietse Kleinjan, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Help mee met een gift en steun de natuur bij u in de buurt!