Update aankoopactie: al bijna 135.000 euro

Foto: Hilda van Welzen Foto: Hilda van Welzen
  • Nieuws
  • Update aankoopactie: al bijna 135.000 euro
maandag 28 juni 2021

Al een aantal weken voeren we actie voor meer natuur in Zuid-Holland. Plannen voor uitbreiding van de natuur in onze provincie dreigen te verzanden. Tegelijkertijd hebben we een unieke kans om 72 hectare grond aan te kopen en zo grotere aaneengesloten natuurgebieden te vormen. Voor deze aankoop hebben we 200.000 euro nodig.

Foto: Hilda van Welzen Foto: Hilda van Welzen
Meer natuur is geen liefhebberij van een klein groepje mensen maar een primaire levensbehoefte. De stikstofcrisis en de coronapandemie geven duidelijk aan dat natuur essentieel is voor ons eigen leefklimaat en dat we daar zowel goed voor moeten zorgen als in moeten investeren. De provincie is primair verantwoordelijk voor het natuurbeleid waar de inwoners van Zuid-Holland recht op hebben.
Michiel Houtzagers, directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bij de vergadering van de Statencommissie op 2 juni jl.

We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat de teller inmiddels al op bijna €135.000 staat. Iedereen die gedoneerd heeft: ontzettend bedankt! Op naar de 200.000! Via onze nieuwsbrief en in ons blad (voor donateurs) blijven we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ruim 18.000 steunbetuigingen

Laat je horen voor meer natuurOok onze oproep voor meer natuur in Zuid-Holland krijgt veel bijval. Ondertussen hebben meer dan 18.000 mensen de oproep aan de Provincie gesteund. Voordat Provinciale Staten ergens een besluit over nemen, vinden eerst Statencommissies plaats. Daarin worden in een kleiner gezelschap bepaalde onderwerpen besproken. Eenmaal per maand komen de Statencommissies bijeen op het Provinciehuis.

Onze directeur Michiel Houtzagers heeft op woensdag 2 juni jl. bij een Statencommisie-vergadering ingesproken over de uitbreiding van beschermde natuur in Zuid-Holland. Hij voelde zich daarbij enorm gesterkt door de duizenden Zuid-Hollanders die onze petitie hebben ondertekend. Hartelijk dank hiervoor! In een later stadium gaan we de petitie aan de Provincie aanbieden. Het zou geweldig zijn als we de 20.000 steunbetuigingen halen.

Nieuwe natuur

Voorlopig gaan we dus nog even door met onze actie. Als het aan ons ligt worden de nieuwe natuurgebieden net zo’n succesverhaal als onze laatste aankoop de Crezéepolder, een bijzonder stuk getijdennatuur midden in de drukke Randstad bij Hendrik-Ido-Ambacht. De vogelstand heeft hier inmiddels een flinke impuls gekregen. Zo broeden de kluut, kleine plevier, gele kwikstaart en de ijsvogel er. En onze boswachter ontdekte zeldzame plantensoorten als naaldwaterbies, slijkgroen en veel witte waterkers. Ook vliegt de argusvlinder er rond.

Het filmpje hieronder geeft een mooie impressie van de Crezéepolder.

Meer natuur is geen liefhebberij van een klein groepje mensen maar een primaire levensbehoefte. De stikstofcrisis en de coronapandemie geven duidelijk aan dat natuur essentieel is voor ons eigen leefklimaat en dat we daar zowel goed voor moeten zorgen als in moeten investeren. De provincie is primair verantwoordelijk voor het natuurbeleid waar de inwoners van Zuid-Holland recht op hebben.
Michiel Houtzagers, directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bij de vergadering van de Statencommissie op 2 juni jl.