Vacature: Raad van toezicht zoekt versterking

In verband met het aflopen van de termijn van twee leden van onze raad van toezicht (RvT), zoeken wij twee nieuwe leden met een groen hart en expertise op het gebied van financiën en organisatieontwikkeling.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die zich acht tot tien dagdelen per jaar voor ons en een groene provincie willen inzetten. De raad vergadert vier tot zesmaal per jaar. U wordt aangesteld voor maximaal twee termijnen (4 en 3 jaar).

Met het oog op een evenwichtige samenstelling van de raad zijn wij op zoek naar:

 • Een lid raad van toezicht met kennis en ervaring op het gebied van financiën:
  U bent in staat een kritische sparringpartner te zijn van de directeur-bestuurder op strategisch-financieel terrein en namens de raad van toezicht maakt u deel uit van de auditcommissie en brengt u uw kennis in in de raad van toezicht.
 • Een lid raad van toezicht met kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling:
  U heeft ervaring in het aansturen van een organisatie, focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen, ervaring of affiniteit met vrijwilligerswerk en als zodanig kunt u een kritische sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder op de ontwikkeling en aansturing van de werkorganisatie en brengt u uw kennis in in de raad van toezicht.

Verder vragen wij:

 • Affiniteit met beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en groene recreatie
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder passend bij een stichtingsmodel van een directeur-bestuurder met een raad van toezicht
 • Belangstelling voor zaken als ecologie, duurzaamheid, fondsenwerving, publiekscommunicatie, strategie en maatschappelijke-, governance- en juridische vraagstukken.
 • Ervaring met het werken in een raad van toezicht is welkom, maar niet allesbepalend. Daarnaast heeft u natuurlijk affiniteit met onze missie en onze kernwaarden en woont of werkt u in de provincie Zuid-Holland.

Wie zijn wij? 

Wij zijn Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en wij beschermen en beheren natuur, landschap en erfgoed in Zuid-Holland. Onze boswachters zorgen dagelijks voor het beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed in onze ruim 100 gebieden, die we toegankelijk maken voor iedereen. Ook kopen wij grond aan om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen. In de regio’s werken we samen met collega natuurbeschermers en agrariërs. Natuur beschermen doen we met een deskundig en bevlogen team van ± 70 medewerkers en natuurlijk samen met honderden vrijwilligers, ca. 50.000 donateurs en diverse bedrijfsvrienden. Want natuur is onmisbaar in de drukste provincie van het land!

Achtergrond

In 2019 is het Zuid-Hollands Landschap overgegaan naar het huidige bestuursmodel met een raad van toezicht bestaande uit vier leden en een voorzitter. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directeur-bestuurder en een plaatsvervangend directeur.

Binnen de raad van toezicht zijn afspraken gemaakt over een gefaseerd aftreden van de huidige leden en gefaseerd toetreden van nieuwe leden. In 2023 zullen twee leden in verband met het aflopen van de termijn aftreden.

Wij weten dat velen in de samenleving een groene provincie een warm hart toedragen. Wij hopen daarom dat alle doelgroepen die het werk van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap waarderen zich aangesproken voelen om op deze advertentie te reageren. Wij laten ons dan ook graag verrassen.

Interesse?

U kunt uw interesse per e-mail aan ons kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief met curriculum vitae, in pdf, aan het bestuurssecretariaat via sollicitaties@zhl.nl. De reactietermijn sluit op 22 januari 2023. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 23 februari 2023 ’s avonds en op 24 februari 2023 ‘s middags op ons hoofdkantoor aan de Olof Palmestraat 18 te Delft.

Meer informatie

Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de leden van de selectiecommissie, mevrouw Marianne van Duijn duijnmy@gmail.com en de heer Han Weber hanwbr@gmail.com

Relevante achtergrondinformatie kan op verzoek toegestuurd worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder