Ga stemmen: er zijn belangrijke keuzes te maken

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen. Directeur Michiel Houtzagers en projectleider natuurherstel Veenweiden Maarten Breedveld roepen mensen op om vooral te gaan stemmen. “Je stem is juist nú cruciaal.”

Wil je ook een groenere en gezondere provincie? Met meer leefruimte voor planten, dieren en voor mensen om te ontspannen? Teken dan de petitie!

Vanwaar die oproep om te gaan stemmen?

Michiel: “Een opkomst van rond de 50 procent, zoals bij de vorige verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, is natuurlijk erbarmelijk laag. Waterschappen en de provincie zijn sturend als het gaat over de inrichting, de bodem, de waterkwaliteit en de natuur in onze provincie. En juist op die punten moeten er de komende jaren belangrijke keuzes worden gemaakt. We zullen als Zuid-Hollands Landschap nooit een stemadvies geven, maar we zeggen wel: lees wat de plannen zijn van de verschillende partijen, doe een kieswijzer en ga stemmen.”

Wat staat er in Zuid-Holland zoal te gebeuren?

Michiel: “De provincie moet aan de slag met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin staan onder andere de plannen van de provincie op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Verder moeten er de komende jaren in het kader van het Natuurnetwerk Zuid-Holland nog honderden hectare nieuwe natuur bijkomen.”

Maarten: “En dan is er nog de Kaderrichtlijn Water. Volgens die internationale afspraken moet het Nederlandse oppervlakte- en grondwater in 2027 schoon en gezond zijn. Op de huidige manier gaat Nederland dat niet op tijd halen. Daardoor dreigt nu na de stikstofcrisis een tweede milieucrisis. Die hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd.”

Waarom is water zo belangrijk voor de natuur?

Maarten: “Zuid-Holland ligt onder zeeniveau. Vrijwel alle natuur in de provincie is daardoor van oorsprong natte natuur, waarin water een belangrijke stuurknop is. In een vochtig veengebiedje als de Veerstalblokboezem groeien bijvoorbeeld honderden planten en mossen en kom je dieren tegen als de kamsalamander en watersnip. Er is nog veel biodiversiteit te realiseren in de omliggende, drooggemalen weilanden. Daar ligt een opdracht om gebieden te vernatten en voor een grotere soortenrijkdom te zorgen.”

Waarom hebben jullie de waterschappen en de provincie nodig?

Maarten: “De waterschappen bepalen de hoogte van de grondwaterstand en zijn verantwoordelijk voor schone beken en sloten. Dat alles is van grote invloed op de biodiversiteit in onze natuurgebieden. Een deel van de effecten van verdroging en stikstofuitstoot in onze natuurterreinen kunnen we bovendien alleen wegnemen als er óók in het gebied eromheen iets gebeurt. Het is bijvoorbeeld bijna onmogelijk om een nat weidevogelgebied te beheren als het omliggende droge land er water aan onttrekt.”

Michiel: “Zuid-Holland is de drukste provincie van Nederland. Onze gebieden zijn vaak klein en kwetsbaar. We willen ze graag groter en robuuster maken. Daarom pleiten we bij de provincie voor meer natuur en meer bufferzones. Zones waarin minder intensief geboerd wordt, plekken met minder koeien, minder mest, minder bestrijdingsmiddelen… We zien in de praktijk dat dit kán en dat het werkt. Het Buijtenland van Rhoon is een mooi voorbeeld. De provincie heeft voor dat project grond aangekocht. Nu werken natuurpartijen en agrariërs er samen, met positieve gevolgen voor akkervogels en akkerkruiden.

Waarom zijn de verkiezingen geen ver-van-mijn-bed-show?

Maarten: “Deze verkiezingen zijn voor iedereen van belang. Al eeuwenlang ontwateren we de bodem in onze provincie om erop te kunnen boeren. Daardoor is de bodem in bijvoorbeeld de Krimpenerwaard al een aantal meters gedaald. Voor een provincie die onder zeeniveau ligt, wordt dat met een stijgende zeespiegel een steeds groter probleem.”

Michiel: “Er is een radicaal andere aanpak nodig en de provincie en waterschappen zijn daarvoor aan zet. Je stem is dus juist nú cruciaal.”

Het Groene Kieskompas

Aan de hand van 23 stellingen over natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid helpt het Groene Kieskompas je bij het bepalen van je stem.

Bekijk de speciale site

Verder lezen?

Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
 • Zuid-Hollands Landschap benoemt nieuwe directeur-bestuurder

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap stelt ervaren manager en bestuurder Jos Bisschops aan als nieuwe directeur-bestuurder. Bisschops volgt Michiel Houtzagers op die na 15 jaar de organisatie verlaat voor een rol bij de provincie Utrecht.

  Lees verder

  Lees verder
 • Geef voor de allerkleinsten

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar veilig groot worden is in onze drukke provincie niet vanzelfsprekend. Daarom zetten wij ons deze maanden éxtra in om de overlevingskansen voor volgende generaties natuur te vergroten.…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zes tips om een kraamkamer te maken van je eigen tuin

  Ook in je eigen tuin kan je genieten van jong grut in het voorjaar. Kijk de kunst af van onze boswachters en ga aan de slag met onderstaande tips. Zo maak je van je tuin…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder