Vrijwilliger Diefdijkploeg

Foto: Leonie Linotte Foto: Leonie Linotte

Wil je buiten samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg Diefdijk! Samen zorgen we  ervoor dat het gebied voor bijzondere planten en dieren aantrekkelijk blijft  en dat natuurliefhebbers ervan kunnen genieten.

De vrijwilligersploeg is een kleine, enthousiaste groep mensen die versterking kan gebruiken.

Waar?

Het gebied aan de westkant van de Diefdijk bij Leerdam is een afwisselend landschap met graslandjes, bossen, grienden en poelen, waar veel bijzondere planten en dieren voorkomen: van orchideeën tot de kamsalamander. Ongeveer tien jaar geleden is het Zuid-Hollands Landschap begonnen met de versterking van het authentieke karakter van dit kleinschalige cultuurlandschap door aangrenzende gebieden aan te kopen en met elkaar te verbinden. Het resultaat is een gebied van vier terreinen over een lengte van vijf kilometer: De Waai, Sonsburg, Schoonrewoerdse Wiel en Schaayk.

Waarom?

Met de inrichting en het beheer van deze ‘Diefdijkterreinen’ streeft het Zuid-Hollands Landschap naar verbetering van de levenskansen van bijvoorbeeld de zeldzame kamsalamander. Maar ook de heikikker, de rugstreeppad en vele andere dieren profiteren hiervan.

Wat?

Het Zuid-Hollands Landschap vindt samenwerking belangrijk en wil, in dialoog met lokale organisaties en bewoners van het gebied, inrichting en onderhoud van natuurgebieden vormgeven en uitvoeren.

Hoe?

Je kunt actief deelnemen aan de onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld:

  • Hooien van graslanden
  • Opschonen van poelen
  • Zagen van knotwilgen
  • Maaien van rietputten
  • Onderhoud aan hekwerk en meubilair

Wanneer?

De terreinbeheerder van het Zuid-Hollands Landschap zal aangeven welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Na een korte inwerkperiode ga je uiteindelijk zelfstandig binnen de vrijwilligersgroep aan de slag. Voor het onderhoud zul je handgereedschap gebruiken.De werkzaamheden worden wekelijks op zaterdagochtend uitgevoerd.

Meld je aan

Spreekt bovenstaande je aan en wil je je inzetten voor ‘De Diefdijk’, word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap. Je kunt per e-mail contact opnemen via: info@zhl.nl.

Het Zuid-Hollands Landschap zorgt voor passende vrijwilligerskleding en veiligheidsmateriaal.