Warm welkom voor weidevogels in Vosse- en Weerlanerpolder

Foto: Marcel van Kammen
  • Nieuws
  • Warm welkom voor weidevogels in Vosse- en Weerlanerpolder
donderdag 22 februari 2018

Het Zuid-Hollands Landschap ontvangt weidevogels met open armen in de Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Onze boswachters hebben hier een plasdras-situatie gecreëerd, zodat grutto's, kieviten en tureluurs zich hier direct thuis voelen. Een nieuwe pomp op zonne-energie zorgt voor het juiste waterpeil.

Foto: Marcel van Kammen Foto: Marcel van Kammen
De broedresultaten waren in 2017 zo goed, dat we dit jaar opnieuw ons uiterste best doen om deze bedreigde vogels te beschermen.
Maarten Laming, boswachter Zuid-Hollands Landschap

In 2017 zetten we hier voor het eerst 3 hectare land onder water om een voedselrijke plek te creëren. Het drassige perceel was meteen in trek bij de weidevogels. Wormen kruipen in dit natte land eerder naar boven en kunnen daardoor makkelijker worden opgegeten. Voedsel, rust en beschutte plekken, dat is wat weidevogels nodig hebben.

'Wat cruciaal is voor goed weidevogelbeheer, dat is een hoog waterpeil", licht Maarten Laming toe. "Als het peil te laag staat, dan wordt er vanuit de naastgelegen sloot extra water naar binnen gepompt. Dit gaat volledig automatisch."

Daarnaast zijn er in het gebied ook droge, bloemrijke percelen waar weidevogels kunnen broeden. Pasgeboren weidevogels doen zich hier tegoed aan allerlei insecten. Het Zuid-Hollands Landschap houdt bij het beheer ook rekening met minder bekende weidevogels, zoals veldleeuwerik en graspieper. Voor hen zijn er stukken met hoger gras en ruigten beschikbaar.

Om de weidevogels voldoende rust te bieden is per 1 maart 2018 het struinpad afgesloten. 

Over het gebied

Aan de noordkant van Hillegom vind je de Vosse- en Weerlanerpolder (ruim 20 hectare). Het is een uniek natuurgebied, rijk aan planten en vogels. Het is ook een gebied met een lange geschiedenis. De Weerlanerpolder werd gesticht in 1631; de Vossepolder twee jaar later. In 1651 werden ze samengevoegd.

Verder lezen

De broedresultaten waren in 2017 zo goed, dat we dit jaar opnieuw ons uiterste best doen om deze bedreigde vogels te beschermen.
Maarten Laming, boswachter Zuid-Hollands Landschap