Werkzaamheden Boezemmolenpad van start

  • Nieuws
  • Werkzaamheden Boezemmolenpad van start
dinsdag 5 oktober 2021

Dit najaar wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het Boezemmolenpad in Haastrecht. Fietsers, en in het bijzonder scholieren, ervaren het huidige grindpad als minder comfortabel en kiezen daarom vaak voor een alternatieve route over de minder veilige West-Vlisterdijk. Die situatie wordt nu verbeterd. Hiervoor wordt het Boezemmolen pad in zijn geheel afgesloten, tussen maandag 11 oktober 6.00 uur en vrijdag 22 oktober 17.00 uur.

De werkzaamheden in het kort

Het Boezemmolenpad wordt aantrekkelijker en veiliger gemaakt voor fietsers door het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Hierbij is er ook oog voor de vele wandelaars die gebruik maken van het pad om een rondje te maken in de natuur.

Een gedeelte van de bovenlaag van het fietspad wordt verwijderd. Daarna wordt een nieuwe verharding aangebracht, bestaand uit een asfaltonderlaag en een bovenlaag met een zogenaamde ‘thermoflexverharding’. Met deze toepassing ontstaat een comfortabel en veilig fietspad, zonder een zwarte asfaltuitstraling. Op de rechte stukken van het pad worden snelheidsvertragende maatregelen getroffen, door het aanbrengen van stroken met grasbetontegels. Zo blijft het Boezemmolenpad ook veilig voor wandelaars.

De eerste fase (het aanbrengen van de asfaltonderlaag) van het werk wordt uitgevoerd tussen woensdag 6 oktober en vrijdag 22 oktober. De tweede fase (het aanbrengen van de zogenaamde ‘thermoflexverharding’) vindt begin november plaats. De realisatie van deze laatste fase is afhankelijk van de weersomstandigheden.