Werkzaamheden in de Nespolder ten gunste van moerasvogels

Foto: Piet Broekhof Foto: Piet Broekhof
  • Nieuws
  • Werkzaamheden in de Nespolder ten gunste van moerasvogels
donderdag 22 oktober 2020

In de Nespolder in de Krimpenerwaard is met de realisatie van het Natuurnetwerk een waardevol moerasgebied ontstaan. Dit najaar voeren we een aantal werkzaamheden uit om de omvang van dit moerasgebied te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.

In het gevarieerde moerasgebied broeden inmiddels diverse moerasvogels, zoals de purperreiger, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, snor, waterral, cetti’s zanger, kleine karekiet, rietzanger, koekoek en de kleine plevier.

Purperreiger
Purperreiger. Foto: Rogier Mos

De werkzaamheden:

  • WindmolenWe plaatsen een windmolen om het waterpeil te verhogen. Hiermee komt de ontwikkeling van het rietmoeras beter op gang, is het gebied beter te beheren en wordt het minder toegankelijk voor roofdieren.
  • We breiden het rietmoeras in het noorden van Nespolder uit van 8 ha naar ruim 13 ha. De totale oppervlakte van de Nespolder wordt hierdoor 26 ha.
  • We verbeteren de waterkwaliteit in een grote plasdras in de Nespolder. Stilstaand water en de bloei van (blauw)algen leiden daar nu tot vogelsterfte. Door het verplaatsen en vergroten van de afvoer kan de windmolen continu water opmalen. Hierdoor ontstaat stroming ontstaat en verbetert de waterkwaliteit, zeker in warme zomers.

Borden werkzaamheden Nespolder
We doen ons best de eventuele overlast voor wandelaars tot een minimum te beperken.

Dit project wordt financieel gesteund door Provincie Zuid-Holland, een nalatenschap en de Nationale Postcodeloterij.

Meer info over de Nespolder