Zomerklokjes in Klein Profijt

Foto: Leo Linnartz Foto: Leo Linnartz

Klein Profijt is een bijzonder getijdennatuurgebied langs de Oude Maas bij Rhoon. Eb en vloed hebben er vrij spel.

Maar met dat water stromen ook zwerfafval, plantenresten en dode rietstengels het natuurgebied binnen. Deze laag, ook wel veek geheten, verstikt en bemest de bodem. Dit is schadelijk voor de vele bijzondere plantensoorten als biezen, spindotters en zomerklokjes. In 2019 haalden we containers vol veek uit Klein Profijt. Daarnaast maaiden we op grote schaal riet. Hierdoor ontstaat meer openheid, waar de zeldzame zoetwatergetijdenplanten van profiteren. Al in het voorjaar was er resultaat van onze werkzaamheden. Zomerklokje en spindotter bloeiden massaal en ook zagen we weer groeiplaatsen van driekantige bies.

Samen behouden we de natuur

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier!
Ook een steentje bijdragen?

Word Beschermer of steun een project naar keuze.