Zonder bijen geen voedsel

De wilde bij is met uitsterven bedreigd. Dat is een groot gevaar voor ons allemaal. Zonder bestuiving door bijen komt de voedselproductie in gevaar en hebben mensen niets meer te eten. Daarom móeten we de wilde bij redden. En wel nú.

Van de 358 soorten die er in Nederland zijn, is de helft in acuut gevaar. Hoe dat komt? Er is te weinig voedsel voor de bijen en er zijn onvoldoende natuurlijke plekken om nesten te bouwen.

Noodzakelijke bestuiving

Het zou een ramp zijn als de bijen verdwijnen. Ze zijn onmisbaar in het natuurlijk systeem. Bijen zorgen voor bestuiving bij landbouwgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zijn onmisbaar voor kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's en avocado's verdwijnen. Met andere woorden: zonder bijen geen leven!

Maar wij mensen maken het de bij ontzettend moeilijk. De manier waarop wij met ons landschap én onze tuinen omgaan zorgt ervoor dat de wilde bij niet kan overleven. Nederland is te netjes en te kaal. Er zijn te weinig plekken waar de bij zich prettig voelt om een nest te bouwen. Dat nest is nodig om zich voort te planten.

De meeste bijen zoeken een rommelig plekje, met gevarieerde vegetatie, een beetje zand als nestelplek en bloemen voor de nectar. Dat soort ‘rommelhoekjes’ verdwijnt. Niet alleen op het platteland, maar ook in onze tuinen. Borders, planten en gras hebben vaak plaatsgemaakt voor harde stenen – en daar voelt de bij zich heel onprettig bij. Hij bouwt dan geen nesten en zorgt niet voor nageslacht.

We móeten in actie komen

Het is de hoogste tijd om samen de wilde bij te redden. Daar zet het Zuid-Hollands Landschap zich met hart en ziel voor in. Eén ding is duidelijk: hoe wij omgaan met onze natuurgebieden is van het grootste belang voor de bij. Het is belangrijk dat de juiste boomsoorten er zijn, zoals wilgen, wilde fruitbomen en esdoorns. Die moeten we ook ‘bij-vriendelijk’ snoeien. Daarnaast moeten we zorgen voor de juiste plantensoorten als fluitenkruid, koolzaad, paardenbloem en slangenkruid.

Heel concreet houdt dit in dat we een gevarieerd pakket van maatregelen moeten invoeren. Zo gaan we jaar op jaar bloemenakkers inzaaien met inheemse soorten. Op die manier creëren we veel en divers voedsel voor de bijen. We gaan maaien volgens het zogeheten sinusbeheer, waardoor er veel variatie ontstaat in planten. Ook leggen we extra singels, houtwallen, heggen en akkerranden aan én onderhouden deze.

De toekomst staat op het spel

Dit is nog maar een greep uit de maatregelen die we móeten nemen. Want de toekomst van ons voedsel staat op het spel! Het betekent dat we in de komende periode veel tijd, energie, materialen en menskracht inzetten voor onze bijen actie. Zo’n belangrijk onderwerp verdient onze aandacht én ons geld.

Om het leefgebied van de bij uit te breiden hebben we negen locaties uitgekozen. In de regio Eilanden gaat het om de Heemtuin Tenellaplas bij Oostvoorne, Holle Mare bij Zwartwaal en Kasteelgaarde Rhoon. In de regio Veenweiden betreft het de Nespolder bij Berkenwoude, de Berkenwoudse Driehoek en het Veenweidepark bij Gouda. In de regio Kuststreek in Oostvlietpolder-Bijenhoff bij Leiden, in Zoeterwoude-Rijndijk en in Zwammerdam bij Bodegraven.

Met steun van u!

De wilde bijen en insecten kunnen niet zonder onze steun. Juist in onze stedelijke provincie is het belangrijk dat we ons hier voor inzetten. Anders sterven bijen en andere insecten uit, en dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Uw financiële steun is hard nodig om deze werkzaamheden uit te voeren.

Help mee! Iedere bijdrage telt.