Zwarte stern - Leefgewoontes

Foto: Sijmen Hendriks - zwarte stern Foto: Sijmen Hendriks

Zwarte sternen zijn kleine sierlijke vogeltjes, maar weet u ook hoe ze leven en zich voortplanten? Er schuilt een fascinerende wereld achter deze soort en hun lange trektochten.

Zwarte sternen zijn verwant aan meeuwen. In de zomer zijn ze prachtig zwart van onderen en antraciet grijs van boven. Ze tonen elkaar in sierlijke synchrone baltsvluchten hoe mooi ze zijn.

Dit schouwspel is in mei veelvuldig boven de kolonies te zien. De mannetjes zijn iets zwarter en groter dan de wijfjes. Ze hebben bovendien een knalrode binnenkant van de bek die ze trots tonen tijdens hun baltsroep.

Broedproces

Ze nestelen op drijvende waterplanten en modderbankjes. Predatoren als vossen en hermelijnen kunnen zo de eieren of jongen niet eenvoudig vinden. De nesten worden gebouwd in moerassen, zoals de Zouweboezem, en in brede veenweidesloten met veel vegetatie.

Een vrouwtje legt drie eieren die goed tegen het natte leefmilieu bestand zijn. Deze komen na een dag of 20 uit, waarna de jongen na drie weken kunnen vliegen. De record leeftijd van een zwarte stern staat nu op 20 jaar. Met zo veel jaren ervaring kent een vogel het broedgebied dus behoorlijk.

In ons tijdschrift 2-2015 stond een leuk artikel over de zwarte stern en het onderzoek. (klik op de afbeelding om het artikel te lezen).

Tijdschrift 2-2015 pag 12-13