Zwarte stern - Paspoort

Foto: Sijmen Hendriks - zwarte stern Foto: Sijmen Hendriks

Zwarte sternen zijn kleine sierlijke vogeltjes verwant aan meeuwen. In de zomer zijn ze prachtig zwart van onderen en antraciet grijs van boven.

Paspoort zwarte stern

Officiële naam: CHLIDONIAS NIGER
Afmeting: Kop-staart 23 cm, vleugelspanwijdte 65 cm
Gewicht: Ongeveer 60 tot 70 gram
Kleur: In de zomer een gitzwarte kop, geleidelijk grijsachtig richting borst, vleugels en staart; in de winter geheel wit van onderen en grijs van boven.
Woonplaats: Komt april/mei in Nederland, vertrekken in juli/september naar West-Afrika
Leefgebied: In moerassen en poldersloten met veel drijvende waterplanten
Voedsel: Insecten en hun larven en visjes
Overige informatie: Legt meestal drie eieren op drijvende waterplanten of nestvlotje. Ruim 400 broedpaartjes in Zuid-Holland

Dit zijn onze sternen

In 2015 hebben acht zwarte sternen in de Krimpenerwaard een eigen naam gekregen. Deze sternen zijn voor het onderzoek uitgerust met een loggertje en een ring met uniek nummer aan de poot, zodat ze makkelijk uit elkaar te houden zijn. Zes van hen hebben we vernoemd naar personen die betrokken zijn bij dit onderzoeksproject en twee serns zijn vernoemd naar winnaars van een speciale prijsvraag. Hieronder stellen we de sternen voor.

De vogels die we in 2016 teruggevonden hebben en waarvan we de logger hebben kunnen verwijderen, kunnen we volgen zolang ze zich op hun nest in de Krimperenerwaard bevinden. Nadat ze het nest verlaten hebben, vliegen ze weer in volledige anonimiteit rond.

Janny (adult vrouwtje)

Genoemd naar: Janny Monhemius - een enorm betrokken vrijwilligster, die zich inzet voor het leefgebied van zwarte sternen.
2016: Teruggekeerd naar Polder den Hoek, Krimpenerwaard. Logger verwijderd op 17 mei 2016.
2015: Broedend Polder den Hoek, Krimpenerwaard. Heeft een logger gekregen op 28 mei 2015. Ze had 3 eieren. Op 3 juni waren de eerste 2 jongen uitgekomen.

Han (adult mannetje)

Genoemd naar: Han Weber – lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij heeft onder ander Natuur & Recreatie in zijn portefeuille.
2016: Logger verwijderd op 27 mei 2016. Overwinterde in de Golf van Guinee. 15 mei gezien in de Krimpenerwaard en 20 mei nest met eieren.
2015: Broedend Polder den Hoek, Krimpenerwaard. Heeft een logger gekregen op 28 mei 2015. Hij had 3 eieren, die op 3 juni nog niet waren uitgekomen. 

Pieter (adult mannetje)

Genoemd naar: Pieter Neven – wethouder Gemeente Krimpenerwaard.
2016: Logger verwijderd op 23 mei 2016
2015: Broedend Polder den Hoek, Krimpenerwaard. Heeft een logger gekregen op 28 mei 2015. Hij had 3 eieren. Op 3 juni waren ze nog niet uitgekomen.

Katrien (adult vrouwtje)

Genoemd naar: Katrien Prak – secretaris van het Streekfonds Krimpenerwaard.
2016: Broedend Polder den Hoek. Krimpenerwaard. Logger verwijderd op 17 mei 2016. Op 4 juni gezien met jongen.
2015: Broedend Berkenwoude, Krimpenerwaard. Succesvol jongen uitgebroed.

Gemma (adult vrouwtje)

Genoemd naar: Dochter van Leo van Erk, die een melkveebedrijf heeft en nauw met ons samenwerkt om het veenweidelandschap te behouden.
2016 Verblijft in Polder De Nesse. Logger verwijderd op 21 mei 2016
2015 Broedend Berkenwoude, Krimpenerwaard. Heeft een logger gekregen op 3 juni 2015. Haar nest telde 3 eieren.

Warner (adult mannetje)

Genoemd naar: Warner Reinink - bevlogen regiohoofd van onze stichting, die pal staat voor de bescherming van zwarte sternen en hun leefgebied.
2016: Teruggevonden op agrarisch bedrijf nabij Stolwijk. Logger op 31 mei verwijderd.
2015: Broedend Berkenwoude, Krimpenerwaard. Heeft een logger gekregen op 3 juni 2015. In zijn nest lagen 3 eieren. 

Quinten (adult mannetje)

Vernoemd naar: Zoontje van Lodewijk Buma - Vader Lodewijk wist met zijn schatting van 150 libellen per dag het snelst en het nauwkeurigst van alle mannen antwoord te geven op de prijsvraag

2016: nog niet teruggevonden.

Yvette (adult vrouwtje)

Vernoemd naar: Yvette Verheul - Met haar schatting van 180 libellen per dag, wist zij van de dames het snelst en het nauwkeurigst antwoord te geven op de prijsvraag
2016: Broedend Polder den Hoek, Krimpenerwaard. Logger verwijderd op 24 mei 2016. Heeft 3 eieren.
2015: Broedend Polder den Hoek, Krimpenerwaard.