Zwarte stern - Weetjes

Foto: Sijmen Hendriks - Geolocator Foto: Sijmen Hendriks

Hieronder lees je vijf wist-je-datjes over de zwarte stern.

Wist je dat....

  • ...een zwarte stern in de winter wit is? Als het eerste jong uit het ei kruipt beginnen de ouders hun verenkleed te vervangen. De rui start bij de kop zodat je in juni zwarte sternen ziet met witte plekken op de kop.
  • ...zwarte sternen opnieuw met een legsel kunnen beginnen als ze het eerste kwijt zijn geraakt? Vaak lukt het de wijfjes dan niet om drie eieren te maken en leggen ze er maar twee.
  • ...zwarte sternen zelden drie jongen groot brengen? Ze leggen drie eieren maar het is al mooi als er 1 jong groot wordt. Als het erg koud is in juni gaan er bijvoorbeeld veel jongen dood.
  • ...zomertalingen en slobeenden graag aan de oever van een zwarte stern kolonie broeden? De sternen jagen kraaien weg die het op de eendeneieren gemunt hebben.
  • ...jongen zwarte sternen al na 18 dagen kunnen vliegen? Ze blijven daarna ook niet lang meer in het broedgebied.

Volg de sternen op Facebook