Aankoopfonds voor nieuwe beschermde natuur

In Zuid-Holland is er maar 8% beschermde natuur (ter vergelijking: Utrecht heeft meer dan het dubbele). Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in voor minimaal 10% beschermde natuur. Afgelopen zomer hebben we een succesvolle grondaankoopcampagne gevoerd. Dankzij alle gulle giften kunnen we in de komende maanden al twee natuurgebieden aankopen.

Meer natuur is geen liefhebberij van een klein groepje mensen maar een primaire levensbehoefte. De stikstofcrisis en de coronapandemie geven duidelijk aan dat natuur essentieel is voor ons eigen leefklimaat en dat we daar zowel goed voor moeten zorgen als in moeten investeren.
Michiel Houtzagers, directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Meld u aan voor de mailinglijst

Hier stopt ons werk natuurlijk niet, we gaan door! We hebben besloten om de giften die niet direct kunnen worden aangewend voor aankopen te storten in een nieuw te vormen aankoopfonds. Vanaf 2022 bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan het nieuwe aankoopfonds. Zo bouwen we een mooie reserve op om sneller te kunnen handelen bij aankoopkansen. U kunt te allen tijde bijdragen aan dit fonds, ook in de vorm van een schenking of een nalatenschap.

Crezéepolder

Als het aan ons ligt worden de nieuwe natuurgebieden net zo’n succesverhaal als onze laatste aankoop de Crezéepolder, een bijzonder stuk getijdennatuur midden in de drukke Randstad bij Hendrik-Ido-Ambacht. De vogelstand heeft hier inmiddels een flinke impuls gekregen. Zo broeden de kluut, kleine plevier, gele kwikstaart en de ijsvogel er. En onze boswachter ontdekte zeldzame plantensoorten als naaldwaterbies, slijkgroen en veel witte waterkers. Ook vliegt de argusvlinder er rond. 

Aankopen, en dan?

Hoe gaat dat omvormen van (landbouw)grond naar nieuwe natuur nou precies in z'n werk? Boswachter René legt het uit in onderstaande video.

Meer natuur is geen liefhebberij van een klein groepje mensen maar een primaire levensbehoefte. De stikstofcrisis en de coronapandemie geven duidelijk aan dat natuur essentieel is voor ons eigen leefklimaat en dat we daar zowel goed voor moeten zorgen als in moeten investeren.
Michiel Houtzagers, directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap