Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL ieder jaar een aanzienlijke bijdrage van de Postcode Loterij. Deze bijdrage wordt evenredig verdeeld over de twaalf provinciale Landschappen en de acht stichtingen Landschapsbeheer. Het Zuid-Hollands Landschap is hier ongelooflijk dankbaar voor. Met dit geld voeren wij belangrijke projecten en beschermen wij de natuur. Hieronder vind je een aantal mooie voorbeelden.
Met het project Het Groene Strand willen we de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren verloren gegaan. Samen gaan we hier verandering in brengen.
Meer biodiversiteit op het Rotterdamse platteland, goed eten voor de stad en een eerlijke beloning voor boeren. Met een unieke samenwerking van 19 partners gaan we deze droom waarmaken - dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij.
Wij zijn blij met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij! Wil je ook meespelen en kans maken op honderdduizenden prijzen? Bekijk de mogelijkheden op de website van de grootste goede-doelen-loterij van Nederland.
Met steun van onder meer de Nationale Postcode Loterij hebben we winterverblijfplaatsen voor vleermuizen gerealiseerd in Fort Penserdijk nabij Brielle. De nieuwe verblijfplaatsen zijn geschikt gemaakt voor verschillende vleermuissoorten.
Samen met de provincie Utrecht en de Nationale Postcode Loterij werken we hard aan het behoud en herstel van de Zouweboezem. Voor dit unieke moerasgebied is een Natura 2000-beheerplan vastgesteld om het leefgebied van bedreigde moerasvogels en zeldzame waterdieren te versterken.
Op landgoed Nieuw Leeuwenhorst brengen we de allure van weleer én natuurbeleving samen in Noordwijkerhout. Er vindt natuurherstel plaats en er is een prachtig speelbos voor kinderen gerealiseerd.
De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Door de realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen we de bij én vergroten we het besef dat de wilde bij onmisbaar is voor het Nederlandse ecosysteem.
De Hooge Boezem achter Haastrecht is dankzij de Postcode Loterij heringericht waardoor het optimaal kan dienen als waterbergingsgebied. Dit is aangelegd om in tijden van zeer hoog water maximaal 78.000 m3 water te kunnen bergen.
Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij organiseren we jaarlijks de Natuurwerkdag. We stimuleren mensen in Zuid-Holland om samen meer groen vrijwilligerswerk te doen.