Nieuws

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de impact van het coronavirus op wandelen. Welke regels gelden er op dit moment?
Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen, hebben we besloten om alle publieksactiviteiten voorlopig stop te zetten. Hierbij gaat het onder andere om onze excursies, bezoekerscentra en het voetveer naar Sophiapolder. Dit is natuurlijk erg jammer, maar de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers staat voorop.
In de Nieuwe Maas vind je een bijzonder natuureiland: De Zaag. Steeds meer mensen recreëren in dit unieke stukje natuur. De Zaag is volop in ontwikkeling en dat vraagt om een goed beheer. Daarom start het Zuid-Hollands Landschap met een nieuwe vrijwilligersgroep De Zaag, die helpt om het natuureiland schoon en toegankelijk te houden. Jouw hulp op De Zaag is meer dan welkom.
Drie twintigers, Loek, Jasper en Siebe, leren het vak van boswachter in de praktijk. Vanuit hun opleiding lopen ze vier dagen per week stage bij het Zuid-Hollands Landschap. Ze zijn alle drie enthousiast en zien toekomst in de Zuid-Hollandse natuur.
Kun jij projectinitiatieven vertalen in concrete, technisch uitvoerbare plannen, deze realiseren en daarbij alle partijen met verschillende belangen verenigen? Kun jij creatief, technisch en zakelijk denken en ben je in staat om in samenspraak met onze beheerders, stakeholders en vergunningverleners te zorgen voor ingrepen in bestaande natuur en nieuw in te richten natuur, die daarna ook nog goed en efficiënt te beheren zijn? Ga jij ook een project op het vlak van opstallen, vrijwilligers, communicatie en bedrijfsvoering niet uit de weg? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Kun jij inwoners van Zuid-Holland warm maken voor de bijzondere natuur in deze dichtbevolkte provincie? Vind je het leuk om verhalen te vertellen, mensen te boeien en te betrekken? Heb je een vlotte pen en een passie voor natuur? En sta je stevig genoeg in je schoenen om ook lastige dossiers op te pakken? Dan kunnen we jouw talenten in ons team goed gebruiken.
Ben je op zoek naar een interessante (onderzoeks-)stage om het nieuwe jaar mee te starten? Dan bieden we jou als HBO/WO-student een mooie kans om je in te zetten voor meer beschermde natuur in Zuid-Holland. Je helpt met het in kaart brengen van ons natuurlijk kapitaal en onderzoekt welke bedrijven hier belang bij hebben.
Premier Rutte kondigde op 14 december een harde lockdown aan. Vrijwel alles is tot 19 januari dicht: scholen, winkels, sportscholen, pretparken. Natuur blijft open. Wel is te verwachten dat het soms druk zal zijn. Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen we op om te genieten ván de natuur, met respect vóór de natuur.
dinsdag 15 december
Filmpje: 5 thuisblijvers
Ieder najaar trekken er veel vogels naar het zuiden om daar te overwinteren. Andere vogels, die noordelijker broeden, komen juist hierheen. Maar er zijn ook vogels die helemaal niet weggaan, de zogenoemde standvogels. Die blijven lekker in Nederland. En het leuke is: deze ‘thuisblijvers’ kun je de hele winter bewonderen! Ken je ze allemaal?
dinsdag 15 december
Column: Samen
Mirjam Eikelenboom is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.