Nieuws

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2011 Boezemmolen No. 6 haar kap en wieken teruggegeven. Momenteel wordt Boezemmolen No. 6 verder gerestaureerd om haar weer maalvaardig te krijgen. Het hele molenwerk inclusief scheprad wordt teruggeplaatst. Tot voor kort kon de molen tijdens de restauratie gewoon draaien. Nu staat de boezemmolen, samen met 47 andere molens, tijdelijk stil op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Voel de zilte zeelucht op de Zandmotor met gidsen van het Zuid-Hollands Landschap!
Van 6 t/m 14 mei is het weer Nationale Vogelweek. Dat betekent honderden leuke vogelexcursies door heel Nederland. Dit jaar is er vanwege het 'Jaar van de Koekoek' speciale aandacht voor deze prachtige vogel. Maar ook duizenden andere spetterende vogels worden onder begeleiding van ervaren vogelkenners opgespoord en van dichtbij bekeken.
maandag 3 april
Week van de Teek
De lente is begonnen, tijd om naar buiten te gaan. Ontspannen in de natuur is fijn, maar controleer jezelf en de kinderen bij thuiskomst wel even op teken.
Op vrijdag 10 maart wordt in de Radiant tuin in Buren (Gld) het manifest “De kracht van de groene vrijwilliger” ondertekend door vertegenwoordigers van de provincies, het ministerie van EZ en groene vrijwilligersorganisaties. Met het manifest geven deze partijen aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de instandhouding van natuur en landschap in Nederland.
‘Alle seinen staan op groen om getijdenpark Eiland van Brienenoord te realiseren’. Zo maakten de vier initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling bekend. De uitvoering van het getijdenpark is gepland begin 2019 met als belangrijkste ingreep het maken van een riviergeul over de lengte van het eiland. Voorafgaand onafhankelijk onderzoek in samenwerking met bewoners, omwonenden en bedrijven bracht hiervoor de mogelijkheden in kaart.
Kom naar Natuureiland Sophiapolder voor de feestelijke start van het vaarseizoen en stem in het meest bijzondere stemhokje van Nederland - op het mooiste natuurgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht!
woensdag 22 februari
Column: Voorjaarsbode
Niek Koppelaar is regiohoofd van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Samen met zijn collega's houdt hij een column bij in de Brielsche Courant. Iedere week laat een van onze boswachters zijn licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.
Onder leiding van Minister Schultz van Haegen zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.
woensdag 15 februari
Ontdek de stinsenplanten
De stinsenplant, aankondiger van het voorjaar. Het zijn een van de eerste planten die elk voorjaar tot bloei komen, ook dit voorjaar zijn stinsenplanten weer volop aanwezig in het Zuid-Hollands Landschap.