Nieuws

Eindelijk is het zover: na maanden verbouwen, opent Bezoekerscentrum Tenellaplas zondag 25 juli haar deuren opnieuw voor publiek! Het bezoekerscentrum onderging een metamorfose inclusief een compleet nieuwe tentoonstelling. Het Zuid-Hollands Landschap kan niet wachten om bezoekers weer te verwelkomen. Deze zomer verschijnt elke week een nieuw element in de tentoonstelling en kunnen bezoekers deelnemen aan een van de extra activiteiten.
Op 13 juli heeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen goedgekeurd. Met de definitieve vaststelling van het plan – naar verwachting in september 2021 – kunnen we aan de slag met het realiseren van maar liefst 128 hectare nieuwe natuur, aansluitend op de bestaande natuur in het Staelduinse Bos.
Ben jij een gedreven regelaar en ondersteuner die onze afdeling Vrijwilligers komt versterken, zodat wij met het team de vrijwilligers- en burgerinitiatieven in Zuid-Holland kunnen ondersteunen? Die hands-on, flexibel en klantvriendelijk is, van aanpakken weet en alle voorkomende werkzaamheden oppakt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Al een aantal weken voeren we actie voor meer natuur in Zuid-Holland. Plannen voor uitbreiding van de natuur in onze provincie dreigen te verzanden. Tegelijkertijd hebben we een unieke kans om 72 hectare grond aan te kopen en zo grotere aaneengesloten natuurgebieden te vormen. Voor deze aankoop hebben we 200.000 euro nodig.
We zijn blij en vereerd dat we deze maand het Compliment voor het Monument van Provincie Zuid-Holland ontvangen voor Fort Penserdijk. De provincie reikt het compliment maandelijks uit als blijk van erkenning voor gerestaureerde en herbestemde monumenten. Onze rentmeester Marianne Weeder mocht de oorkonde in ontvangst nemen.
Op deze pagina vind je tips en richtlijnen om veilig van de natuur te genieten tijdens de coronacrisis. Bij het Zuid-Hollands Landschap kun je heerlijk wandelen, fietsen, maar er zijn wel wat punten om extra op te letten.
Opgepast: de eerste eikenprocessierupsen hebben weer brandharen. Deze haren zijn de oorzaak van pijn en jeuk aan de huid en de ogen. Uitkijken dus in de buurt van eiken.
Begin dit jaar hebben we een drijvend eiland in de Oranjeplassen geplaatst met als doel meer visdieven aan te trekken en de biodiversiteit te vergroten. De eerste vogels zijn deze maand gearriveerd. Na hun lange reis vanuit het zuiden zijn ze op het eiland neergestreken. In de omgeving van de Oranjeplassen is namelijk voldoende voedsel te vinden voor kustbroedvogels als de visdief. Er ontbrak alleen nog broedgelegenheid. Dit is door de aanleg van het eiland van 10 bij 10 meter nu gerealiseerd.
Slechts 8% van Zuid-Holland is beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuur. Daarom roepen we op om het schaarse groen in onze provincie uit te breiden. Andere natuurorganisaties en al meer dan 10.000 Zuid-Hollanders steunen de petitie.
Door droogte en essentaksterfte verdwijnen veel bomen. Wij willen er graag zoveel mogelijk terugplanten. Naar aanleiding van onze Bomenactie 2021 ontvingen we maar liefst 140.000 euro aan donaties. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Alle donateurs, enorm bedankt!