Nieuws

dinsdag 20 september
De Zandmotor na vijf jaar
Meer dan twintig miljoen kuub zand werd er in 2011 opgespoten voor de Zuid-Hollandse kust tussen Ter Heijde en Kijkduin: de Zandmotor werd aangelegd. De Zandmotor is een project van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Er zijn talloze organisaties, bedrijven en universiteiten bij betrokken. Het Zuid-Hollands Landschap draagt er zorg voor het natuurbeheer. Op 14 en 15 september 2016 werd er tijdens een conferentie de balans na vijf jaar opgemaakt.
Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in voor de oprichting van een nieuw Nationaal Park, samen met een brede coalitie van partijen (terreinbeheerders, gemeenten, landgoedeigenaren, ondernemers, marketingbureaus, etc.). De plannen hiervoor zijn op 15 september ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.
Op 12 en 13 september beleefden ruim vierhonderd ouderen een heerlijke dag op het strand en in de natuur. Samen met de Haagse zorginstellingen Florence en Parnassia organiseerden we voor de derde keer deze dagen bij de Zandmotor. Voor veel mensen was het lang geleden dat ze van het strand konden genieten. Het werden twee mooie dagen, vol blije momenten, gezelligheid en persoonlijke verhalen.
De Leidse Hooidagen zijn zeer succesvol verlopen. Ruim 2.300 bezoekers vermaakten zich met talloze activiteiten in het natuurgebied 't Vogelhoff. Het Zuid-Hollands Landschap organiseerde dit unieke natuurevenement al weer voor de vierde maal en ook deze editie was een échte natuurbelevingsdag voor heel veel jonge gezinnen en andere bezoekers uit Leiden en omstreken.
Drie gebieden van het Zuid-Hollands Landschap zijn op de schop: Polder De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard schept de voorwaarden voor een verdere ontwikkeling van de natuur.
Beleef Zuid-Holland! is een speciale editie van ons kwartaaltijdschrift. Molens, forten, landgoederen, excursies en uitstapjes in de natuur, het komt allemaal voorbij in dit nieuwste nummer.
Eind juli zijn er flink wat dode vogels gevonden op het Natuureiland Sophiapolder. Alles wees erop dat het ging om botulismevergiftiging. Het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat hebben snel ingegrepen en het lijkt erop dat de uitbraak van botulisme vrijwel ten einde is. Vanaf woensdag 10 augustus is het gebied weer open voor het publiek!
De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers natuur dichtbij huis is. Daarom wordt van 15 t/m 23 oktober de Week van het Landschap gevierd in heel Nederland. Acht dagen boordevol activiteiten voor jong en oud om de natuur in de eigen omgeving te verkennen en te beleven.
Afgelopen weekend zijn er dode vogels op het natuureiland Sophiapolder aangetroffen waarvan wordt aangenomen dat het om botulismevergiftiging gaat. Het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat doen er alles aan om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen. Het natuureiland Sophiapolder in de Noord bij Hendrik Ido-Ambacht is een prachtig natuureiland waar vele vogels bij laag water foerageren.
Het Zuid-Hollands Landschap organiseert speciaal voor ouderen de Dag van de Zandmotor. Samen met familie of vrienden kunt u op deze dag naar het strand en genieten van de bijzondere natuurgebieden in de buurt. Lekker even uitwaaien, pootjebaden en genieten van activiteiten. Ook voor wie minder goed ter been is.