Westduinen Ouddorp

Foto: Hans Visser Foto: Hans Visser

Het open duinterrein Westduinen (160 ha.) ligt ten westen van Ouddorp aan de Oudelandse weg, Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg. Je kunt er prachtig om- en doorheen fietsen.

Foto: Hans Visser Foto: Hans Visser

Praktische info

Locatie

Westduinweg 37, 3253LV, Ouddorp

Niet voor niets heten de Westduinen in de volksmond "hobbelwei". Hobbelige duinen zonder struweel, met droge toppen en natte valleien, poeltjes en militaire zendmasten uit de jaren '50. De masten op deze plek zijn een ironisch teken van militair-historische continuiteit. In het noorden wordt het duinterrein doorsneden door de Klarebeekweg, die als toegangsweg dient voor het marinezendstation in het terrein. In het westen grenst het terrein aan jong open polderland, het oostelijke deel grenst aan oud agrarisch gebied met een meer besloten karakter (Schurvelingengebied).

Schurvelingengebied

Een schurveling is een beplante wal met een hoogte variërend van 1 - 1½ meter rondom een akker. Na het uitmijnen (afgraven van omliggende akkers) van de grond zijn veel karakteristieke schurvelingen verdwenen onder de zogenoemde zandwallen. Deze zandwallen zijn aanzienlijk hoger (2-5 meter). Een van de weinige plaatsen in Nederland waar dit type landschap nog voorkomt is in en rond Ouddorp, in de binnenduinrand van Goeree-Overflakkee. Ze vormen daar samen het zo genaamde schurvelingenlandschap. Het zandwallen/schurvelingengebied van Ouddorp is uniek, niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar ook daarbuiten. Er is geen gebied waar zoveel zandwallen en schurvelingen op zo’n relatief kleine oppervlakte zijn te vinden. 

In het Schurvelingengebied is terrein langs de Klarebeekweg aangekocht in het kader van de Herinrichting Ouddorp-West; het gaat om percelen grasland en akkerland met een kort stuk 'haogten'. Deze kleine uitbreiding vormt geen eenheid met het open duinterrein. De goede waterkwaliteit van de poelen geeft ruimte aan bijzondere levensgemeenschappen van kalkhoudend, zwak brak water. De rugstreeppad komt hier veel voor. De Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang, door de aanwezigheid van bijzondere soorten zoals de herfstschroeforchis, waarvan er in Nederland slechts twee vindplaatsen bekend zijn.

Het gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap en wordt begraasd door koeien en schapen. De Westduinen is een zogenaamd binnenduingebied. Het is in de loop van eeuwen afgesloten geraakt van de zee, waardoor er ook geen zoutsuppletie meer plaatsvindt. De toppen van de duintjes zijn ontkalkt en voedselarm. De vegetatie in het gebied is mede vanwege deze omgevingsfactoren zeer bijzonder.

Het gebied is goed te overzien vanaf de Westduinweg en Klarebeekweg. VVV Goeree-Overflakke in Ouddorp (tel. 0187-681789) geeft informatie over excursies naar de Westduinen.

Praktische info

Fietsen

Je kunt prachtig langs de randen van het gebied fietsen. Er is een rustpunt aan de Klarebeekweg.

Niet openbaar toegankelijk

De Westduinen zijn afgesloten voor publiek, je kunt het wel goed vanaf de fiets bekijken. Het gebied is alleen toegankelijk tijdens excursies. Houd onze activiteitenagenda in de gaten!

Publieks­lievelingen

Noordse woelmuis, herfstschroeforchissen, fijn hoornblad, ondergedoken moerasscherm, maanvaren en paddestoelen als breeksteeltje, kaalkop en knotszwam vinden hier een goed onderkomen.

Locatie

Westduinweg 37, 3253LV, Ouddorp

Routes in dit gebied

Wandelroute 15,5
Ouddorp
1 beoordeling
Fietsroute 28,5 km
Ouddorp
2 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied