Konijnenpopulatie verplaatst om natuurherstel te bevorderen

Deze maand hebben we met succes een natuuroperatie uitgevoerd waarbij een deel van de konijnenpopulatie in Luistenbuul gevangen en overgebracht werd naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze verplaatsing diende twee belangrijke doelen: het herstel van typische duinnatuur in Noord-Holland en de unieke planten in Luistenbuul kunnen weer tot bloei komen.

Jan Dirk Bol

Bijzondere planten

Luistenbuul is een waardevol natuurgebied, dat ligt in de uiterwaarden van de Lek, tussen Sluis en Lexmond. Op slechts enkele hectaren komen hier ongeveer 1000 konijnen voor. Dat zijn extreme aantallen met een te grote begrazingsdruk, waardoor zeldzame planten niet meer tot bloei kunnen komen. Hierdoor dreigden planten als zacht vetkruid, sikkelklaver en geel walstro uit te sterven. Daarom heeft het Zuid-Hollands Landschap ervoor gekozen om een deel van de konijnenpopulatie te verplaatsen.

Graven en grazen

Ooit waren er veel konijnen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar hun aantal is door virusziekten sterk afgenomen. Deze zoogdieren spelen een cruciale rol in het behoud van duingrasland en open duin door hun graafwerk en begrazing. Ze creëren ook broedplekken voor vogels en zijn een voedselbron voor roofvogels. Om de populatie te herstellen heeft Waternet konijnenweitjes aangelegd en worden er af en toe konijnen uitgezet.

Rustig wennen

Om de gevangen konijnen te laten wennen aan hun nieuwe leefgebied, zijn ze in diverse warandes geplaatst. In deze met gaas afgeschermde plekken konden de konijnen zich goed verschuilen en eigen holen graven. Na een acclimatiseringsperiode van twee weken zijn de dieren vrijgelaten en gingen ze op verkenning in hun nieuwe leefomgeving.

Win – Win

De actie om dieren te vangen in Luistenbuul werd zorgvuldig uitgevoerd door Michael Moerman, een ervaren fretteur en dierecoloog Jasja Dekker. Daarbij gingen zij zo diervriendelijk mogelijk te werk, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De konijnen zijn dezelfde dag nog geplaatst in de warandes van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met wildcamera’s wordt nauwlettend in de gaten gehouden hoe het met de konijnen gaat, zodat er eventueel extra maatregelen genomen kunnen worden om hun overlevingskansen te vergroten. Bovendien zijn de dieren ingeënt tegen virusziekten.

De herintroductie was mogelijk dankzij provinciale subsidies. Het is onderdeel van Waternet’s onderzoek naar natuurherstel door verschillende type grazers. Hopelijk zien we volgend jaar veel jonge konijnen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder