Reactie op coalitieakkoord: Noodzakelijke investeringen in leefomgeving blijven uit

Vandaag presenteerden de formerende partijen hun coalitieakkoord “Hoop, lef en trots”. Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden het zeer zorgwekkend dat het kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn. Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “Noodzakelijke investeringen in onze leefomgeving worden niet gedaan, daarmee kiest dit kabinet voor verdere verslechtering van natuur. Dat is ronduit schokkend.”

Van der Feltz: “Zeer zorgwekkend dat de noodzaak voor natuurherstel ter discussie wordt gesteld en met het geheel schrappen van het transitiefonds de nodige investeringen in onze leefomgeving en ons platteland uitblijven.” Recent onderzoek toonde aan dat 86% van de Nederlandse kiezers wil dat de overheid natuur beter beschermt. De natuur in Nederland staat onder druk en voor mens en dier is een gezonde leefomgeving van levensbelang.

Natuur nog verder onder druk

We kunnen niet doorgaan met het ongeremd opgebruiken en vervuilen van ons landschap, dat gaat ten kosten van toekomstige generaties. De natuur leidt daar al heel lang onder en de mens ook. Toch kiest het kabinet voor beleid dat de toch al kwetsbare en schaarse natuur nog verder onder druk zal zetten. Zo spreekt het plan van ‘stikstofreductie waar het nodig is,’ maar we weten helaas al heel lang dat dit vrijwel overal, heel hard nodig is. Zolang natuurherstel niet plaatsvindt zit ook vergunningverlening op slot. Daardoor blijft ook een duurzaam toekomstperspectief voor boeren en woningbouwers uit.

Platteland maken we sámen

Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn met een achterban van ruim een miljoen mensen en honderden natuurgebieden overal in Nederland verankerd. “We zijn de buur van vele boeren en het platteland maken we samen,” zegt Pim van der Feltz, directeur natuurmonumenten.

“Samen optrekken in het landschap is van groot belang om de grote uitdagingen op het gebied van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemgesteldheid en klimaat waar Nederland voor staat, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.”

Hank Bartelink, directeur LandschappenNL

Maak leefomgeving weer gezond

Van der Feltz: “Wij gaan onvermoeibaar door met ons werk om natuur, het buitengebied, onze leefomgeving weer gezond maken. Voor schone lucht en water zijn zowel boer als boswachter hard nodig. We gaan graag het gesprek aan met de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over de noodzakelijke stappen die nodig zijn om de natuurambities verder vorm te geven.”

Natuurbescherming is harder nodig dan ooit

Het politieke landschap verandert, maar onze boswachters gaan onverstoord door. Bij ons staat de natuur op #1. Word nu Beschermer en geef planten en dieren een stem!

Word Beschermer
 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerblad

  Onze boswachters hebben speciaal voor jou de leukste zomertips verzameld. Omdat we 90 jaar bestaan, delen we 90 tips om de natuur te beleven. Vraag ons blad nu gratis aan en maak er een zinderende…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder