Idde Lammers

Over dit gebied

Natuurgebied De Waai (26 hectare) ligt ten noordoosten van Schoonrewoerd. Het gebied kent hoogteverschillen, die ontstonden na een doorbraak van de Diefdijk. Waar er grond werd afgezet, ontstonden hoge, droge gronden. Hier groeien planten als knoopkruid, gele ratelaar en zilverschoon. De lage delen zijn afgegraven, omdat er grond nodig was voor een dijkverhoging. Daar is het nat. Je vindt er planten als dotterbloem, zegge en moeraskartelblad. Het Zuid-Hollands Landschap maait de graslanden, houdt de sloten schoon en werkt aan een gezond en gevarieerd bos. Daarvoor kappen we én planten we weer verschillende soorten bomen terug.

Gevarieerd bos

De afwisseling in landschap trekt veel dieren aan. Er lopen in De Waai reeën, hazen en fazanten rond. In de natte bossen scharrelen houtsnippen. In de lage graslanden leven bokjes en watersnippen, soorten die in het boerenland intussen vaak verdwenen zijn. We maaien de lage delen en voeren het hooi af, zodat het gebied schraal blijft. Daardoor blijven de graslanden bloemrijk. De slootjes maken we gefaseerd schoon. Dat biedt waterinsecten als de watertor meer overlevingskansen. 

We letten bovendien op de vitaliteit van de bossen. Om die reden hebben we enkele jaren geleden een monotoon populierenbos gekapt. Populieren hebben namelijk maar een beperkte levensduur. Daarvoor in de plaats hebben we 1700 bomen aangeplant in 2019, zoals schietwilg, zwarte els, zomereik, iep en ruwe berk. We hebben bewust voor verschillende soorten gekozen, zodat er een gemengd en inheems bos ontstaat. Iedere boom trekt zijn eigen specifieke insecten en vogelsoorten aan. Bovendien hebben alle soorten een andere levensverwachting. Zo blijft hier altijd een bos bestaan en geven we de biodiversiteit zowel op de korte als de lange termijn een krachtige impuls.

Locatie

Ten noordoosten van Schoonrewoerd

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder