Idde Lammers

Over dit gebied

Natuurgebied De Waai (26 hectare) ligt ten noordoosten van Schoonrewoerd. Het gebied kent hoogteverschillen, die ontstonden na een doorbraak van de Diefdijk. Waar er grond werd afgezet, ontstonden hoge, droge gronden. Hier groeien planten als knoopkruid, gele ratelaar en zilverschoon. De lage delen zijn afgegraven, omdat er grond nodig was voor een dijkverhoging. Daar is het nat. Je vindt er planten als dotterbloem, zegge en moeraskartelblad. Het Zuid-Hollands Landschap maait de graslanden, houdt de sloten schoon en werkt aan een gezond en gevarieerd bos. Daarvoor kappen we én planten we weer verschillende soorten bomen terug.

Gevarieerd bos

De afwisseling in landschap trekt veel dieren aan. Er lopen in De Waai reeën, hazen en fazanten rond. In de natte bossen scharrelen houtsnippen. In de lage graslanden leven bokjes en watersnippen, soorten die in het boerenland intussen vaak verdwenen zijn. We maaien de lage delen en voeren het hooi af, zodat het gebied schraal blijft. Daardoor blijven de graslanden bloemrijk. De slootjes maken we gefaseerd schoon. Dat biedt waterinsecten als de watertor meer overlevingskansen. 

We letten bovendien op de vitaliteit van de bossen. Om die reden hebben we enkele jaren geleden een monotoon populierenbos gekapt. Populieren hebben namelijk maar een beperkte levensduur. Daarvoor in de plaats hebben we 1700 bomen aangeplant in 2019, zoals schietwilg, zwarte els, zomereik, iep en ruwe berk. We hebben bewust voor verschillende soorten gekozen, zodat er een gemengd en inheems bos ontstaat. Iedere boom trekt zijn eigen specifieke insecten en vogelsoorten aan. Bovendien hebben alle soorten een andere levensverwachting. Zo blijft hier altijd een bos bestaan en geven we de biodiversiteit zowel op de korte als de lange termijn een krachtige impuls.

Locatie

Ten noordoosten van Schoonrewoerd

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder