De Blink

Het open duingebied De Blink (34 ha.) ligt circa 2 km ten noorden van Noordwijkerhout op de grens van het Langevelderduin en polder Het Langeveld. Het gebied is te overzien vanaf de Noraweg en Duindamseweg. De Blink maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Praktische info

Locatie

Noordwijkerhout

Op de grens van duin en polder ligt de Duindamse Weg, de Noraweg is de slag die zuidelijk langs het object de verbinding vormt met het Noordzeestrand. De binnenduinrand zuidelijk van het object bestaat uit grootschalig dennenbos, in beheer bij Staatsbosbeheer. Westelijk en noordelijk van het object ligt eveneens een open duingebied wat onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse Waterleidingduinen en beheerd wordt door Waternet. Het is één van de twee duinterreinen langs de Nederlandse kust waar zich spontaan stuifvlaktes hebben kunnen ontwikkelen. Het aantal stuifkuilen lijkt in de loop der jaren te zijn afgenomen, maar er komen spontaan nog steeds nieuwe verstuivingen bij. Het levende stuifzand van De Blink herbergt een specifieke vegetatie en fauna: korstmossen, droge duinvegetatie, verschillende broedvogels van het open duin en de zandhagedis.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het Nationaal Park Hollandse Duinen wordt een gebied van 43 kilometer lang en 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met de oprichting van dit Nationaal Park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft.

Lees meer over dit Nationaal Park

Praktische info

Locatie

Noordwijkerhout

Routes in dit gebied

Fietsroute 43
Lisse
2 beoordelingen
Wandelroute 8 km
Noordwijk
9 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied