Fort Noorddijk Bij Hellevoetsluis

Foto: Idde Lammers - Fort Noorddijk Foto: Idde Lammers

Fort Noorddijk (5 ha.) ligt aan de Noorddijk ten noordoosten van Hellevoetsluis. Tijdens de Open Monumentendag is het fort te bezoeken.

Foto: Idde Lammers - Fort Noorddijk Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

Noorddijk, Hellevoetsluis

Nabij Nieuwenhoorn ligt het prachtige Fort Noorddijk, dit pareltje in het landschap heeft zowel voor de natuur als cultuurhistorisch een grote waarde. Het Zuid-Hollands Landschap heeft met steun van de provincie ZuidHolland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nationale Postcode Loterij, de gemeente Hellevoetsluis en enkele kleinere en soms anonieme fondsen restauratiewerkzaamheden aan Fort Noorddijk verricht.

Geschiedenis

De Stelling van Maas- en Haringvlietmonden bestond uit de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis en daartussen twee forten. Fort Noorddijk werd in 1884 opgeleverd. Bij een aanval uit zee werd het gedeelte ten westen van het fort onder water gezet. De dijk bleef boven water en kon vanaf het fort worden beschoten. Het fort werd gebouwd in de bestaande dijk, waarna er een nieuwe dijk om het fort heen werd gelegd. Via deze dijk komt u bij de toegangsbrug van het fort. De betonnen muur bij de ingang is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd. 

Grazende schapen zorgen in de zomer voor het onderhoud van de dijk die het fort omringt. Elk jaar knot Het Zuid-Hollands Landschap een derde van de wilgen op en rond het fort.

Vleermuizen

Tijdens de restauratie van het fort zijn twee ruimtes speciaal ingericht om onderdak te bieden aan vleermuizen. In de wintermaanden overwinteren zij dan ook graag op deze bijzondere plek.

Voor de herbestemming van het fort en een verdere inrichting van het fortterrein wordt nog gezocht naar een nieuwe gebruiker.

Praktische info

Parkeren

Bij het rustpunt op de dijk bij Fort Noorddijk kun je parkeren.

Wandelen

Het is mogelijk om deels om het fort heen te wandelen.

Beperkt open

Het fort is nu alleen nog tijdens de Open Monumentendag en Voorne In Stelling te bezoeken. Hopelijk kan het fort in de toekomst vaker opengesteld worden.

Publieks­lievelingen

Vleermuizen, rietzanger, kleine karekiet. Bijzonder is dat er veel eenden overwinteren op de fort gracht zoals de slobeend, kuifeend en krakeend.

Locatie

Noorddijk, Hellevoetsluis

Routes in dit gebied

Fietsroute 48 / 23 km
Rockanje
0 beoordelingen
Fietsroute 42 km
Brielle (Toeristisch Overstappunt)
0 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied