Heemtuin Krimpen Krimpen aan den IJssel

Foto: Nico van Kappel - groene kikker Foto: Nico van Kappel

De Heemtuin Krimpen (1,4 ha.) is eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zij liet de Heemtuin in 1975 aanleggen naar een ontwerp van Dr. John Polder die de ontwikkeling langdurig heeft begeleid.

Foto: Nico van Kappel - groene kikker Foto: Nico van Kappel

Praktische info

De Heemtuin is aangelegd volgens het principe van een 'ecologisch heempark', dat wil zeggen dat wilde planten er groeien onder omstandigheden waaronder zij ook in de vrije natuur voorkomen. Om dit te bereiken is er bij de aanleg van de Heemtuin rekening gehouden met de meest ideale standplaatsen en zijn de juiste condities aangelegd. Natte schrale graslanden, poelen, elzenbroekbosjes en een heus stukje bloemdijk wisselen elkaar af. Op 15 juni 2006 is de beheerovereenkomst tussen de Gemeente Krimpen aan den IJssel en het Zuid-Hollands Landschap getekend. Overeen is gekomen dat alleen het landdeel door het Zuid-Hollands Landschap beheerd wordt. Het baggeren van de waterpartijen valt niet onder de overeenkomst, de oevers worden wel door het Zuid-Hollands Landschap beheerd. De ingang van Heemtuin Krimpen is bij parkeerplaats aan de Heemlaan in Krimpen aan den IJssel (2923 GR). De Heemtuin is vrij toegankelijk voor wandelaars.  

Praktische info

Routes in dit gebied

Wandelroute 0,2 km
Krimpen aan de IJssel
0 beoordelingen