Polder den Hoek Bij Lekkerkerk

Foto: Idde Lammers - Polder den Hoek Foto: Idde Lammers

Het terrein Polder den Hoek (72 ha.) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door slootjes, bieden de vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben.

Foto: Idde Lammers - Polder den Hoek Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

Lekkerkerk

Polder den Hoek is een van de mooiere weidevogelgebieden, alle soorten weidevogels zijn hier nog te vinden. Het is een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende veldleeuweriken tussen de weidevogels hoort. In de wintermaanden is dit gebied bij kolganzen, kleine zwanen en smienten erg populair. In het voorjaar en zomer wordt de polder door weidevogels bezocht. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, Tiendweg Oost, Wetering Oost en Parallelweg. 

Praktische info

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen. 

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk