Polder het Beijersche Bij Stolwijk

Foto: Idde Lammers - Scherm Beijerse weegje Foto: Idde Lammers

Het terrein Polder het Beijersche (78 ha.), bij Stolwijk, is met zijn smalle weidekavels en brede watergangen een kenmerkend deel van het veenweidegebied. De polder ligt in een landschap met een vergelijkbaar karakter.

Foto: Idde Lammers - Scherm Beijerse weegje Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

Beijerscheweg 70,, 2821 NJ, Stolwijk

De kavels zijn toegankelijk vanaf de Beijerscheweg of via aanliggende percelen. De toegang is gedeeltelijk alleen via eigendom van derden mogelijk. Het landschap is open, met uitzondering van het zuidwestelijke deel, waar wat opgaande landschapselementen voorkomen in de vorm van knotwilgen en rijbeplantingen. Aan de zuidgrens wordt het beeld bepaald door de agrarische lintbebouwing van Het Beijersche.

Aan de oostgrens van de polder ligt de Provinciale Weg (N207). Dwars door de polder vormt het Beijersche Wegje de noord-zuidverbinding voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer.

Met uitzondering van het zuidwesten kent het gebied belangrijke weidevogelpotenties. Het grasland in deze delen kent een mozaiekbeheer, omdat de eisen die de vogels in de verschillende seizoenen (en levensfasen) stellen nogal uiteenlopen. De graslanden worden in de winterperiode massaal gebruikt door wintergasten en de brede watergangen door veel watervogels.

Praktische info

Locatie

Beijerscheweg 70,, 2821 NJ, Stolwijk

Routes in dit gebied

Fietsroute 37 km
Ouderkerk aan den IJssel
0 beoordelingen
Wandelroute 13 - 18 km
Gouderak
8 beoordelingen