Quakernaak Meerkerk

Foto: Idde Lammers - Quakernaak Foto: Idde Lammers

Het terrein Quakernaak (12 ha.) ligt oostelijk van Meerkerk, direct ten oosten van de Kanaaldijk in de polder Quakernaak. Het terrein is in het kader van de landinrichting aangelegd als landschapselement, van het type natte, moerassige natuur.

Foto: Idde Lammers - Quakernaak Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

4231 ZA, Meerkerk

Het zuidelijk deel van het terrein bestaat uit griend, bos, struweel en een ruigtestrook. Het noordelijke deel bestaat uit grasland van het type dotterbloemgrasland en kruidenrijk grasland. Verder zijn er enkele poelen aangelegd en is er een wandelroute door het terrein gerealiseerd, welke via de Kanaaldijk een rondgaand karakter heeft.

De natte graslanden en poelen hebben tevens een belangrijke functie als foerageerplaats voor onder andere de purperreiger en zijn een belangrijke biotoop voor amfibieën en libellen.

Praktische info

Aangelijnd

Honden zijn aangelijnd welkom.

Wandelen

De rondwandeling vanaf de Oostelijke Merwedekanaaldijk wijst zichzelf. Bij de ingang staat een informatiepaneel.

Locatie

4231 ZA, Meerkerk

Routes in dit gebied

Wandelroute 1,3 km
Meerkerk
1 beoordeling
Fietsroute 45 km
Lexmond
0 beoordelingen