Spanjaards Duin 's-Gravenzande

Foto: Erwin Hemelop Foto: Erwin Hemelop

Het is alsof je Nederland opnieuw ziet ontstaan! De wind krijgt hier vrij spel voor nieuwe duinvorming. Met harde wind kun je de duinen zien aangroeien. In augustus 2014 bijvoorbeeld werd het duin in een paar stormachtige dagen een meter hoger. Het Spanjaards Duin maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Ruimte, rust en natuurlijke dynamiek. Als je daarvan houdt dan ben je hier op de goede plek. In het zicht van Maasvlakte 2 is de basis gelegd voor een nieuw duingebied in wording. In zo'n twintig jaar kun je zien en voelen hoe dat in zijn werk gaat. Zand wordt verplaatst door de wind; de waterstand verandert; planten en dieren vestigen zich.

De basis voor dit nieuwe gebied is in 2008 - 2009 gelegd als compensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2. Al in 2011 is het (voorlopig) aangewezen als Natura 2000 gebied. Het is onderdeel van Solleveld-Kapittelduinen, een aaneengesloten gebied van meer dan 700 hectare.

Stapje voor stapje doet de natuur haar werk. Zand wordt weggeblazen, het vormt nieuwe duinen en het verhoogt bestaande duinen. Ook helmgras verspreidt zich (vanaf de zeereep) evenals andere planten: biestarwegras, zeeraket, zandzegge ... Verschillende vogelsoorten voelen zich er nu al op hun gemak, zoals de strandplevier en de bontbekplevier. Je kunt ook regelmatig vossen zien rondstruinen. Ook de zeldzame zandhagedis krijgt hier de ruimte.

In de komende tien tot vijftien jaar blijft het gebied in beweging, maar die beweging wordt wel elk jaar minder. Langzamerhand ontwikkelen zich een vochtige duinvallei (6,1 ha.) en grijze duinen (8,6 ha.).

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het Nationaal Park Hollandse Duinen wordt een gebied van 43 kilometer lang en 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met de oprichting van dit Nationaal Park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft. Lees hier meer over het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Praktische info

Parkeren

Er kan (betaald) geparkeerd worden bij Nieuwlandsedijk, 's Gravenzande. 

Horeca in de buurt

Langs het strand zijn er voldoende horecagelegenheden. 

Wandelen

Het gebied zelf is afgesloten, wel kan erlangs gewandeld of gefietst worden. 

Openbaar vervoer

Uitstappen bij bushalte Vlugtenburg, 's-Gravenzande. Plan je reis op 9292.nl.

Uitzichtpunt

Van buitenaf, vanaf de strandopgang, heb je hier een wijds uitzicht over de duinen en de duinvallei.

Vogels kijken

Strandplevier, bontbekplevier. 

Locatie

Slag Vlugtenburg, 2691 KT, 's-Gravenzande