Stolwijkse Boezem Gouderak

Foto: J W Hoogendoorn Foto: J W Hoogendoorn

Het terrein Stolwijkse Boezem (4 ha.) ligt ten zuiden van Gouderak. Een bijzonder fraaie natuur in een gebied vol met geschiedenis.

Foto: J W Hoogendoorn Foto: J W Hoogendoorn

Praktische info

De boezem was immers vroeger een van de belangrijkste schakels in de geschiedenis van de waterhuishouding. De Stolwijkse Boezem bestaat uit eilandenreeksen, water, moerasbos en nat schraalgrasland. Het is de voormalige uitwateringsboezem van de polder Stolwijk van waar uit het overtollige water door middel van oorspronkelijk molens en later gemalen op de Hollandse IJssel werd geloosd.

Na de opkomst van krachtige stoomgemalen (en nog weer later elektrische) was de waterberging in de boezem niet meer nodig. Het water in de boezemlanden werd op het polderwater aangesloten en in het moerasgebied trad verlanding op. In het voorjaar bloeien vele bijzondere planten in de graslanden van de Stolwijkse Boezem. Rietorchis, spaanse ruiter, tormentil, veenpluis en meer specifiek aan dit gebied gebonden soorten kunt u aantreffen. In het parkachtige boezembos verblijven vele zangvogels.

Praktische info

Wandelen

Vanaf de ingang bij de Gouderakse Tiendweg is een gemarkeerde blauwe paaltjes wandelroute te lopen.

Routes in dit gebied

Wandelroute 1,5 km
Gouderak
0 beoordelingen
Wandelroute 13 - 18 km
Gouderak
0 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied