Oproep aan de overheid: Koop meer grond!

Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, staan we voor veel uitdagingen. Denk aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw, waarin boeren perspectief hebben en de natuur kan floreren. Ook is het essentieel ruimte te creëren voor vogels, andere dieren en mensen die van de natuur willen genieten. Daarom roept een coalitie van natuurorganisaties de overheid op om meer grond te kopen.

In de afgelopen jaren heeft de overheid tal van plannen gepresenteerd en omarmd, zoals het Aanvalsplan Grutto en de bossenstrategie, om Nederland toekomstbestendiger te maken. Echter, ondanks deze plannen is er nog geen voortgang geboekt. Zonder beschikbare grond blijven de initiatieven voor landbouwtransitie, natuurherstel en stedelijk groen niet meer dan nutteloze papierstapels en mooie idealen.

Koop grond 

Daarom wordt door acht groene organisaties, de politiek opgeroepen om deze stilstand te doorbreken. Dat kan als de overheid voortvarend grond aan gaat kopen. Jaarlijks stoppen er namelijk tal van melkveehouders. Door gebruik te maken van het zogenaamde voorkeursrecht kan de overheid een deel van die grond tegen de marktwaarde kopen. Vervolgens kan die grond worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Precies die opgaven die Nederland het hoofd moet bieden. Dit biedt boeren die een natuurvriendelijk bedrijf willen starten de mogelijkheid grond aan te kopen (onder voorwaarden) voor een lagere grondprijs zodat het rendabel voor hen wordt.  

100.000 hectare voor 5 miljard 

De groene organisaties hebben berekend dat er in vijf jaar tijd circa 100.000 hectare grond beschikbaar komt. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. Dat klinkt als veel geld, maar dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard die het huidige demissionaire kabinet had uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De maatschappelijke organisaties hopen dat voldoende politieke partijen de oproep overnemen, zodat welke coalitie er straks ook komt, deze kiest voor deze grondige aanpak. 

Coalitie van natuurorganisaties

 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder