Oproep aan de overheid: Koop meer grond!

Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, staan we voor veel uitdagingen. Denk aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw, waarin boeren perspectief hebben en de natuur kan floreren. Ook is het essentieel ruimte te creëren voor vogels, andere dieren en mensen die van de natuur willen genieten. Daarom roept een coalitie van natuurorganisaties de overheid op om meer grond te kopen.

In de afgelopen jaren heeft de overheid tal van plannen gepresenteerd en omarmd, zoals het Aanvalsplan Grutto en de bossenstrategie, om Nederland toekomstbestendiger te maken. Echter, ondanks deze plannen is er nog geen voortgang geboekt. Zonder beschikbare grond blijven de initiatieven voor landbouwtransitie, natuurherstel en stedelijk groen niet meer dan nutteloze papierstapels en mooie idealen.

Koop grond 

Daarom wordt door acht groene organisaties, de politiek opgeroepen om deze stilstand te doorbreken. Dat kan als de overheid voortvarend grond aan gaat kopen. Jaarlijks stoppen er namelijk tal van melkveehouders. Door gebruik te maken van het zogenaamde voorkeursrecht kan de overheid een deel van die grond tegen de marktwaarde kopen. Vervolgens kan die grond worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Precies die opgaven die Nederland het hoofd moet bieden. Dit biedt boeren die een natuurvriendelijk bedrijf willen starten de mogelijkheid grond aan te kopen (onder voorwaarden) voor een lagere grondprijs zodat het rendabel voor hen wordt.  

100.000 hectare voor 5 miljard 

De groene organisaties hebben berekend dat er in vijf jaar tijd circa 100.000 hectare grond beschikbaar komt. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. Dat klinkt als veel geld, maar dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard die het huidige demissionaire kabinet had uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De maatschappelijke organisaties hopen dat voldoende politieke partijen de oproep overnemen, zodat welke coalitie er straks ook komt, deze kiest voor deze grondige aanpak. 

Coalitie van natuurorganisaties

 • Gezocht: 568 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken we 568 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurherstel nog steeds even noodzakelijk

  Gisteren heeft de kiezer gesproken waarmee een aardverschuiving in de Nederlandse politiek een feit is. Natuurherstel is vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren. Dertien groene organisaties roepen werk van maakt.

  Lees verder

  Lees verder
 • De mooiste boswandelingen

  Hoor je die bladeren knisperen onder je voeten en ruik je die heerlijke bosgeuren al? Met deze vernieuwde routes kom je vol energie weer thuis. Vraag ze gratis aan voor een prachtige herfstwandeling bij het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder