Hoera, we bestaan 90 jaar!

Wat in 1934 begon met een klein groepje dat zorgen had over het verdwijnen van de lokale natuur, is uitgegroeid tot een professionele organisatie. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap behartigt de belangen van natuur en erfgoed, al 90 jaar lang. Samen met 50.000 Beschermers (donateurs), honderden vrijwilligers en tientallen bedrijfsvrienden zetten we ons in voor een groenere en gezondere provincie.

De uitdagingen die we de afgelopen 90 jaar zijn tegengekomen, waren soms kenmerkend voor een bepaalde periode, maar een aantal is nog altijd actueel. In de eerste jaren hadden we vooral te maken met verlies van natuur door ontginningen en vernietiging door de Tweede Wereldoorlog, daarna volgden verstedelijking, uitbreiding van havens en industrie en het creëren van draagvlak bij de politiek.

De uitdagingen van nu zijn veelomvattend en complex: verlies van biodiversiteit en klimaatverandering voelen soms overweldigend en ongrijpbaar. Maar we hebben inmiddels 90 jaar ervaring. Om de natuur een serieuze stem te kunnen blijven geven, zoeken we de samenwerking op met de provincie, waterschappen en agrariërs. Daarnaast zijn de inzet van vrijwilligers en de steun van donateurs onmisbaar.  

Kooilust: eerste aankoop
Roodnat: laatste aankoop

Kennis van zaken 

De grote verscheidenheid aan natuurtypen die onze provincie rijk is, vraagt om kennis van zaken. Kennis om onze typerende natuur en landschapselementen te behouden en te beschermen tegen de vele invloeden van buitenaf. En kennis van de (door)ontwikkeling van hectares grond die nog geen natuur zijn op het moment van aankopen. Het doel: zoveel mogelijk aaneengesloten, weerbare en gevarieerde natuur waar mens en dier zich thuis voelen.

We zetten ons al 90 jaar in voor een toekomstbestendig Zuid-Hollands landschap. Dat mag gevierd worden! 

Help mee en vier ons jubileum

Vind je natuur belangrijk en wil het Zuid-Hollands Landschap steunen? Word dan Beschermer of doe een extra donatie. Jouw steun is cruciaal voor een groenere en gezondere provincie.

Doe een (extra) gift

Jos Bisschops Directeur
Zuid-Hollands Landschap

We hebben in de afgelopen 90 jaar veel bereikt, maar natuurbescherming blijft ontzettend belangrijk. Zeker in een drukke provincie als Zuid-Holland. Het vergt een continue inspanning om de natuur in stand te houden, te midden van industrie, wegen en bebouwing.

Jos Bisschops Directeur
Zuid-Hollands Landschap

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder