Natuurherstel dreigt tot stilstand te komen door val kabinet

Met de val van kabinet Rutte IV maak het Zuid-Hollands Landschap zich grote zorgen over het herstel van de natuur. Daadkrachtige politieke keuzes zijn nodig om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Het gevaar bestaat nu dat belangrijke ontwikkelingen tot stilstand komen. Daarom ondertekenden we onderstaande oproep aan Den Haag om het belang van natuur op #1 te zetten.


Aan de fractievoorzitters en leden van de Tweede Kamer

Namens miljoenen Nederlanders doen wij, ondertekenaars van dit bericht, de oproep aan u om de behandeling en uitvoering van ambitieus klimaat-, natuur- en stikstofbeleid daadkrachtig ter hand te nemen en te blijven werken aan oplossingen die de samenleving nu zo hard nodig heeft.

Toe aan consistentie, daadkracht en duidelijkheid

Klimaatverandering ervaren we al aan den lijve. Nederland heeft de versnelling ingezet naar hernieuwbare energie om klimaatverandering te beperken volgens de akkoorden die mondiaal zijn gesloten. Veel mensen en bedrijven zijn hard aan de slag gegaan, en zij hebben nu grote behoefte aan consistentie, daadkracht en duidelijkheid van de overheid. Voortzetting en uitwerking van het klimaatbeleid is van groot belang om voldoende tempo te houden en klimaatdoelen te halen.

Risico op onherstelbare schade

De natuur geeft ons alles wat wij mensen nodig hebben. Schoon water, een groene leefomgeving, vruchtbare grond en gezonde lucht om in te ademen. De Nederlandse overheid heeft de maatschappelijke taak om onze natuur te beschermen en duurzaam gebruik te bewaken. Dat is en blijft een keiharde noodzaak: de natuur staat er slecht voor en gaat in grote delen van het land verder achteruit. Zonder een gerichte voortvarende aanpak riskeren we onherstelbare schade.

Doorpakken is cruciaal en in algemeen belang

Er is nieuw beleid ontwikkeld, maar in de praktijk is de druk op de natuur nog nauwelijks verminderd. Nederland loopt daardoor hard aan tegen de grenzen van de draagkracht van onze natuur. Nu ambitieus doorpakken is cruciaal en in algemeen belang. Voor echt natuur- en systeemherstel zijn meer maatregelen nodig dan het huidige beleid. Daarvoor komen we op een later moment met concrete voorstellen. Voor de natuur, voor ons en voor onze kinderen, en ook voor de boeren, voor bedrijven en voor de toekomst van het landelijk gebied.

Stilstand is achteruitgang

Met de val van het kabinet ontstaat het gevaar dat belangrijke ontwikkelingen vele maanden of zelfs een jaar stil komen te liggen door verkiezings- en formatietijd. Die verloren tijd kan de Nederlandse samenleving, economie en de natuur niet dragen. Stilstand is achteruitgang. Daarvan zijn de gevolgen te groot. Ten tijde van een demissionair kabinet vragen wij aan u, de Tweede Kamer, om leiderschap te tonen en te doen wat nodig en urgent is voor een groen, gezond en duurzaam Nederland.

De Natuur- en Milieufederaties, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds

Jos Bisschops Directeur

Terwijl het nog maanden duurt voordat er nieuw kabinet is, pakt het Zuid-Hollands Landschap door om onze groene leefomgeving te beschermen. Met concrete en lokale projecten, zoals in de Zouweboezem, geven we de natuur een impuls.

Jos Bisschops Directeur

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder