Overleg Landbouwakkoord helaas ontspoord

Na vele weken intensief overleg is het LandbouwAkkoord met het opstappen van LTO alsnog ontspoord. Wij betreuren dat zeer. LandschappenNL heeft, ook namens het Zuid-Hollands Landschap, aan de Hoofdtafel en aan diverse Sectortafels ingezet op perspectief voor de landbouw en op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Uit de overtuiging dat een duurzame landbouw randvoorwaardelijk is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. En in de wetenschap dat landbouw en natuur wederkerig zijn: landbouw kan evenmin zonder natuur. Wij zaten aan tafel om die dubbelslag te maken: significante verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, en helderheid plus perspectief voor de boer.

Waarom namen we deel aan de Hoofdtafel van het Landbouwakkoord?

LandschappenNL, als samenwerkingsverband van 19 provinciale natuur- en landschapsorganisaties,
was en is ervan overtuigd dat een natuurinclusieve landbouw niet alleen belangrijk is voor een
duurzame voedselproductie, maar ook voorwaarde is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde
natuur, een robuust landschap. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking, van samen
optrekken in het landelijk gebied. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot en veelomvattend;
alleen door daar samen de schouders onder te zetten kunnen we de transitie van het landelijk gebied
in gang zetten.

Weerbarstige realiteit

Het sluiten van een Landbouwakkoord bleek echter weerbarstig. Er is over heel veel zaken gesproken,
maar niet alleen over de transitie; steeds ging het gesprek ook over de landbouw van nu, over
behoud van wat is, over onzekerheden, waardoor uiteindelijk toekomst en transitie teveel op de
achtergrond raakten. Achteraf bezien heeft de dubbeldoelstelling voor het Akkoord, namelijk het
herstellen van vertrouwen/ bieden van perspectief èn het identificeren van de landbouw-van-morgen
plus het daar bij behorende transitiepad, contraproductief gewerkt. Immers, daarmee gingen twee
gesprekken, die over de belangen van de landbouw en die over het toekomstbeeld van de landbouw,
door elkaar heen lopen.

Gemiste kans voor landbouw èn natuur

Het is een gemiste kans nu geen akkoord te sluiten. Dit is een slechte dag voor de landbouw, voor de
landbouwer, voor natuur en landschap, voor het landelijk gebied. Zeker had ook LandschappenNL nog
de nodige wensen en vraagtekens t.a.v. onderdelen van de concepttekst van het Akkoord, m.n. op het
gebied van grondgebondenheid en doelsturing. Maar met het nu geheel uitblijven van een Akkoord,
raakt het perspectief voor de landbouw verder uit beeld, en dreigen de broodnodige
natuurherstelmaatregelen vertraging op te lopen. Dat is voor LandschappenNL onverteerbaar.
De diverse en urgente vraagstukken in het landelijk gebied vragen om samenwerking tussen alle
partijen, waaronder de landbouw en de natuurbescherming. En niet volgend jaar, maar vandaag.
Samenwerken, om die transitie van de landbouw, of beter, van het landelijk gebied, in gang te zetten
en te realiseren. Herstel van natuur en landschap is daarbij hard nodig, ook om de transitie naar een
natuurinclusieve, duurzame landbouw te realiseren.

Samenwerking voorwaarde voor toekomstbestendig hoogwaardig landelijk gebied

Hoe dan ook zal LandschappenNL zich de komende tijd blijven inzetten voor natuur en landschap,
voor het herstel van de kwaliteit van het landelijk gebied. En dat samen met onze partners in de
gebiedsprocessen. De toekomst kan alleen vorm krijgen door samenwerking tussen boeren,
natuurbeschermers, watermanagers, burgers, overheden, e.v.a. Er is geen tijd te verliezen.

 • Vlinderquiz

  Wat weet jij van vlinders? Speel de quiz en test jezelf in 10 veelzijdige vlindervragen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Win een vlinderpakket

  Maak nu kans op het Vlinder Gelukspakket, ter waarde van 300 euro. Het pakket bestaat uit een vlinderkast, verrekijker, veldgids, zaadbommetjes en meer!

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke Lenterondjes

  Zingende vogels, frisgroene blaadjes en fleurige bloemen. De lente is een heerlijke periode om de natuur op te zoeken. Met deze vijf lenterondjes kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder