Petitie: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

Vandaag hebben twaalf organisaties, inclusief de overkoepelende organisatie waar het Zuid-Hollands Landschap deel van uitmaakt, een petitie in de Tweede Kamer aangeboden. Deze petitie, met als oproep ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’, werd gepresenteerd met een landschapskaart. Hank Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL, overhandigde deze en ontving vele enthousiaste reacties. De Kamerleden plaatsten hun handtekening op de plekken van de kaart waar zij zich het meest verbonden voelen.

Landschap 't Groene Hart
Landschap ‘t Groene Hart N. van As

Aanleiding voor de petitie was, dat het hoog tijd wordt dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”.

Verbinding met landschap en streek

Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en inscharen van vee. Mensen zagen hun ‘thuis’ in het streekeigen landschap. Tegenwoordig speelt landschap nog steeds een grote rol bij het oplossen van diverse ruimtelijke vraagstukken, alleen is het helaas te vaak de toevallige uitkomst van allerlei (andere) ruimtelijke doelen zoals wonen, infra, energie, landbouw. Meer verantwoordelijkheid en regie hierbij zou uitkomst kunnen brengen, met de realisatie van de geplande groenblauwe dooradering als eerste noodzakelijke stap.

Versterking gebiedseigen natuur

Om de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap weer te vergroten, is herstel en aanleg van
(gebiedseigen) landschapselementen noodzakelijk. Dit versterkt ook de biodiversiteit en de weerbaarheid van de natuur. Realisatie van de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied is een breedgedragen beleidsafspraak maar de ambitie moet duidelijker vertaald worden en vastgelegd in ruimtelijke plannen met adequate registratie en monitoring van de landschapselementen.

Groene buitenruimte

Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. De petitie-ondersteuners vragen ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat geïnvesteerd wordt in beheer, onderhoud en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt.

Begrotingsbehandeling

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.

Deze petitie werd aangeboden door: ANWB, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Samen voor biodiversiteit, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, het Fietsplatform, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL.

Het Zuid-Hollands Landschap bestaat 90 jaar!

Vind je natuur belangrijk en wil het Zuid-Hollands Landschap steunen? Word dan Beschermer of doe een extra donatie. Jouw steun is cruciaal voor een groenere en gezondere provincie.

Doneer nu
 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder