Uitbreiding natuur in de Bonnenpolder

In 2021 stelde de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan Oranjebonnen vast. Onderdeel daarvan is een forse uitbreiding van de natuur, met ruimte voor natuurbegraven. Naast de al geplande 128 hectare heeft zich de kans voorgedaan om extra grond aan te kopen. Op die manier kunnen de initiatiefnemers de natuur een nog grotere impuls geven. In totaal gaat het om 154 hectare nieuwe natuur, grenzend aan het Natura 2000-gebied, het Staelduinse Bos. Daarmee wordt het huidige natuurgebied maar liefst drie keer zo groot.

Artist impression: Ulco Glimmerveen

Meer ruimte voor natuur in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft het minste groen van Nederland en tegelijkertijd de meeste inwoners. Meer natuur is dan ook al jaren een grote wens in deze drukbevolkte provincie. Het belang van het versterken en uitbreiden van de natuur is in het licht van de huidige stikstofproblematiek en verdroging bovendien nog groter geworden. De ambities van de initiatiefnemers – het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland – passen daarbij. Zij willen een groot, aaneengesloten natuurgebied realiseren, waardoor de Bonnenpolder ook in de toekomst open en groen blijft en de biodiversiteit toeneemt. Op circa 30 hectare in het gebied komt ruimte voor natuurbegraven; de extra grondaankoop heeft hier geen invloed op.

Berend Potjer, gedeputeerde (Natuur) van de provincie Zuid-Holland is blij met het initiatief voor de realisatie van nieuwe natuur in de Bonnenpolder. “Dat sluit aan bij de noodzaak voor meer natuur in onze provincie. Een nog verdere uitbreiding daarvan zou mooi zijn, vanwege de meerwaarde voor biodiversiteit en de mogelijkheid om als extra buffer de recreatieve druk op andere natuur te ontlasten. We verkennen met elkaar wat daarin mogelijk is.”

Samen met de omgeving

Het ontwerp voor het nieuw te realiseren natuurgebied is gemaakt in samenwerking met de omgeving. In meerdere gebiedsateliers hebben omwonenden hun inbreng gegeven. Dat de Bonnenpolder open en groen moet blijven staat buiten kijf. Onder andere uitbreidingen van de fiets- en wandelpaden zijn op basis van de wensen van omwonenden in het ontwerp opgenomen. Ook voor de extra uitbreiding zal overleg met de omgeving plaatsvinden.

Procedure

Na de goedkeuring van het bestemmingsplan zijn enkele bezwaren ingediend. De Raad van State moet deze beoordelen. De ervaring leert dat het lang kan duren voordat besluitvorming plaatsvindt. Over de extra uitbreiding vinden inmiddels gesprekken plaats met de provincie en gemeente. De plannen voor de uitbreiding zullen zorgvuldig worden uitgewerkt en passen binnen het bestaande landschapsontwerp dat eerder in nauwe samenwerking met de omgeving is gemaakt.

Nieuwsbrief Natuur in de Bonnen

Wie de ontwikkelingen graag wil volgen, kan zich abonneren op de speciale nieuwsbrief.

Klik hier

Feiten en cijfers

De Bonnenpolder staat op het punt om te veranderen. Daarmee wordt het er alleen maar mooier en gevarieerder op. De polder blijft open en groen. Maar er gebeurt meer. Daarom hebben we voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet in een handig overzicht.

Bekijk de factsheet
 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder