Ruim 700 nieuwe Beschermers steunen uitbreiding van de natuur

In december hebben 726 mensen zich aangemeld als Beschermer van het Zuid-Hollands Landschap. Een prachtige afsluiting van het jaar, die het mogelijk maakt om bloeiende natuur te maken van onze recent aangekochte hectares. Hierdoor krijgen planten en dieren meer ruimte en verbetert de leefomgeving. Onze boswachters gaan de komende jaren hard aan de slag om de geplande natuurontwikkeling te realiseren.

Meer groen in Zuid-Holland

Dankzij deze nieuwe Beschermers kunnen we 23 hectare natuur ontwikkelen en beheren, verdeeld over drie locaties. In de Poortugaalse Griend ① gaan we de getijdenwerking versterken voor bevers en spindotters door greppels uit te diepen, in de Zouweboezem ② willen een gerooide akker omvormen tot moerasnatuur en in de Alblasserwaard ③ gaan we een historische eendenkooi beheren en behouden voor de toekomst. Een oase van rust in onze drukke provincie.

Zingende snor
Zingende snor
Spindotter
Spindotter (april)
Bever Bas Breetveld

Eindejaarsactie geslaagd 🎉

Hoera, doel behaald!

Al 726 nieuwe Beschermers erbij 💚

We zijn blij dat honderden nieuwe Beschermers zich hebben aangesloten bij onze stichting. Grond aankopen, de natuur versterken, gebieden onderhouden en openstellen voor bezoekers, het kost allemaal geld. Als particuliere organisatie moeten we dit grotendeels zelf bekostigen.

Met 726 donateurs erbij kunnen we onze kosten dekken voor de recent aangekochte hectares en nog wat extra’s doen om de natuur ook op andere plekken te versterken. In 2024 verwachten we weer enkele mooie aankopen te kunnen doen, dus iedere donatie komt volledig terecht bij de Zuid-Hollandse natuur!

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder